Geen brug te ver

Geen brug te ver

Aanleiding voor de actie
In het najaar 2015 is de nood van vluchtelingen vooral via de media sterk bij ons binnengekomen. Sommige gemeenteleden hebben gevraagd of wij ook niet iets konden doen. Kort daarop hebben wij hulp verleend bij de noodopvang van vluchtelingen In Tiel. Koos Koning heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid en is met een vluchtelingenkerk op de proppen gekomen, die wel wat financiële hulp kan gebruiken. Deze kerk staat in Arnhem, vandaar ook de naam voor deze actie. In de tweede wereldoorlog was Arnhem voor de geallieerden een jaar lang: een brug te ver. Maar voor ons is Arnhem zeker Geen brug te ver!

De Arnhemse kerk
Op zo’n tien plaatsen in Nederland zijn parochies van de Syrisch katholieke kerk gevestigd. De kerkleden bestaan niet alleen uit vluchtelingen uit Syrië en Irak, die al in Nederland zijn gevestigd, maar ook asielzoekers, die nu nog in een Asielzoekerscentrum AZC verblijven. De kerkleden komen iedere zondag bij elkaar voor een kerkdienst, een maaltijd en gezelligheid. Zoals onze emigranten in Canada en Australië dat ook deden en doen.
In Arnhem staat de kerk van de St Jan Apostelparochie. De kerk is ’s winters zo koud dat in onze situatie meer dan de helft van de kerkbezoekers zou afhaken. Maar daar is de kerk iedere week vol.
De parochie bestaat uit 500 huishoudens, waarvan 200 een bijdrage kunnen geven voor de kerk en 300 zo armlastig zijn, dat ze dat niet kunnen doen. Daarnaast zijn er tientallen vluchtelingen uit AZC’s en andere opvangcentra in de omgeving, die voor een deel in gelegenheid zijn om aan de kerkdienst deel te nemen. Maar het overgrote deel ziet daar geen kans toe, omdat de middelen voor vervoer naar Arnhem ontbreken. Overigens zijn deze asielzoekers een verachte,  kleine minderheid tussen de rest van de vluchtelingen (met voornamelijk een islam achtergrond). Juist voor deze mensen is het bijzonder belangrijk, dat zij door hun geloofsgenoten gesteund kunnen worden in hun moeilijke omstandigheden.
Meer informatie kunt u vinden op de website van deze Syrische kerk: www.pska.nl. Naast veel arabische tekst – voor de meesten van ons onleesbaar - is er op deze website ook veel  beeldmateriaal, waaruit u een indruk van deze kerk kunt krijgen.

Hulpvraag
Bovenaan het lijstje staat het regelen van vervoer vanuit de AZC’s in de buurt van Arnhem, de aanschaf van bijbels in de volkstaal en materiaal voor de zondagsschool. Momenteel wordt de hulpvraag van de Syrische kerk meer in detail in kaart gebracht.

Werkgroep
Koos Koning is inmiddels gestart met het werven van vrijwilligers, die deze actie verder gaan ontwikkelen. Als je interesse hebt kun je je bij hem melden.

Wat er al is gebeurd
In de afscheidsdienst van Jaap Huttenga (6 maart 2016) is de actie van start gegaan met een collecte, die bijna € 600 heeft opgebracht. Daarnaast hebben de collectes in de stille week rond € 400 opgebracht. Ook via de bank is al ruim € 300 binnengekomen. Vrijdagavond 11 maart 2016 waren wij in Arnhem en hebben daar een eerste toezegging van € 1.000 kunnen doen. Dit geld is inmiddels uitgekeerd en daarmee zijn zo’n 40 mensen in de paasweek geholpen met vervoer. Daarnaast zijn ook al tientallen bijbels-in-twee-talen (Nederlands en de volkstaal) aangeschaft.

Uw bijdrage
U kunt ook een gift overmaken naar het banknummer van de diaconie: NL92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. CVD Prot. Gemeente Tiel onder vermelding van ‘Aramese kerk’.

terug