Actie Kerkbalans 2017

Actie Kerkbalans 2017

Februari 2017
De voorlopige eindstand van de Actie Kerkbalans 2017 komt uit op € 176.500,00.
Naar verwachting zal dit bedrag nog iets oplopen zodat we vrijwel zeker het bedrag van de begroting, namelijk € 180.000,00, zullen halen. Uiteindelijk zullen we slechts € 7.500,00 lager uitkomen dan in 2016, terwijl er 100 enveloppen minder zijn opgehaald.
De gemiddelde opbrengst per adres is dus hoger dan het voorgaande jaar. Alle reden om dankbaar te zijn en dat willen we dan ook graag met u delen. Lopers, gevers, vrijwilligers, kortom iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen, hartelijk dank!
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Oriana Poldervaart
 
PS
We moeten nog wat ‘plooien’ glad strijken (niet iedereen heeft een brief ontvangen) dus als we u ‘vergeten’ zijn… even een telefoontje naar mij, tel.: 630039 of een e-mail naar
 
 
 
 

terug