Samen Kerk kopij

Samen Kerk kopij

Ons kerkblad Samen Kerk wordt maandelijks samengesteld door de volgende redactie (op de foto van links naar rechts):

  • Pieter Wagter
  • Arnold de Weerd
  • Tineke van Beusichem
  • Johan Oosterwijk
  • Watze Elgersma
  • Leen Hofman (hoofdredacteur)
  • Jaap Klokman
  • Wim de Bakker
U kunt kopij insturen, graag aanleveren als document naar .

Voor 2017 geldt het volgende schema:
De print- of downloadversie vindt u hier
 
Nr en Verschijningsdatum in 2017 Uiterste inleverdatum
Aanleverschema Samen Kerk 2017
 
01 17 januari 2017 1 januari 2017
02 14 februari 29 januari
03 14 maart Paasnummer 26 februari
04 18 april 2 april
05 16 mei Pinksternummer 30 april
06 20 juni 4 juni
07 18 juli 2 juli
08 12 september 27 augustus
09 10 oktober 24 september
10 14 november 29 oktober
11 12 december Kerstnummer 26 november
01  januari 2018 00 januari 2018

terug