Kerkenraadsbesluit over de gebouwen Kerkenraadsbesluit over de gebouwen

9 maart 2015
Profiel
De afgelopen maanden hebben we als kerkenraad en als gemeente intensief gesproken over de toekomst van onze Protestantse Gemeente Tiel. Tijdens het gemeenteberaad van 26 november 2014 hebben we in groepjes gesproken over:

 • Het thuis voelen in de gemeente
 • Het doel/bestaansrecht van de gemeente
 • De kansen voor de gemeente en voor uzelf
 • De aandachtspunten voor de gemeente en voor uzelf 
Dit heeft geleid tot het volgende gewenste profiel van onze gemeente:
“We willen een inspirerende, diaconale, en missionaire gemeente zijn, die zondagsmorgens het liefst in een goed gevulde kerk samenkomt, waarbij in/bij die kerk ook alle ruimte dient te zijn voor bijeenkomsten door de week. En dat alles in een ook financieel zo gunstig mogelijke situatie.”
 
Het is dit, samen met u als gemeenteleden vastgestelde, profiel dat de kerkenraad als uitgangspunt heeft gekozen voor de besluiten over de toekomst van onze gebouwen.

Besluiten
Na zorgvuldige afweging van verschillende mogelijkheden heeft de kerkenraad in de vergadering van 25 maart 2015 het volgende besloten:
 
 • De Drumptse kerk wordt de belangrijkste plaats voor de wekelijkse vieringen.
 • De Caeciliakapel in het centrum van onze stad blijft in gebruik voor kleinere vieringen en voor missionaire activiteiten gericht op de samenleving.
 • De bijgebouwen, de Drumptse Hof en de Ceciliënhof, worden niet verkocht.
 • De St. Maartenskerk wordt ondergebracht in een eigendomsstichting en voor circa vier hoogtijdagen per jaar terug gehuurd voor grote kerkdiensten.
 • De kerk aan de Schaepmanstraat wordt te koop aangeboden, bij voorkeur met behoud van haar huidige bestemming.
 • Andere eigendommen zoals zes hectare aan landerijen, de pastorie van Wadenoijen, en de Gerfkamer zullen te koop gezet worden.
 • Voor het Inloophuis wordt, in overleg met het bestuur, naar een andere locatie gezocht. Als ook met de bewoonster overeenstemming bereikt wordt, kan het pand Kerkplein 1 verkocht worden.
 • De kerkenraad zal samen met de gemeenteleden van Wadenoijen onderzoek doen naar de wensen en mogelijkheden van een dorpskerk binnen een stadsgemeente. 
De kerkenraad is zich er terdege van bewust dat veel gemeenteleden grote moeite zullen hebben met deze besluiten. Waardevolle elementen uit de te sluiten kerken worden daarom ‘meegenomen’ naar de kerken, die niet worden verkocht. De vierplekken die behouden blijven kunnen dus, waar nodig en mogelijk, worden vernieuwd.
 
Het gemis van de St. Maartenskerk en de kerk aan de Schaepmanstraat betekent op het gebied van kerkmuziek een grote aderlating. Met aanpassingen op maat en in overleg met de musici hoopt de kerkenraad dat inspirerende muziek en zang mogelijk blijven. De kerkenraad vraagt een lid van het moderamen en één van de organisten om lid te worden van de werkgroep Stichting St. Maartenskerk. Deze werkgroep moet (samen met de burgerlijke overheid en de stichting ‘Vrienden van de St. Maarten’) onderzoek doen naar de haalbaarheid om deze kerk in een eigendomsstichting onder te brengen.
 
De kerkenraad organiseert op korte termijn een aantal bijeenkomsten om de genomen besluiten aan de gemeente toe te lichten en daarover verantwoording af te leggen.
 
Reacties zijn mogelijk bij scriba Leen de Ronde, ; tel.0344- 634090        
 

terug