Afscheid Jeugdwerker Mieke Wiegeraad

Afscheid Jeugdwerker Mieke Wiegeraad
Met ingang van 1 februari stopt het werk van Mieke Wiegeraad voor onze gemeente. Met haar verliezen we een enthousiaste en inspirerende jeugdwerker. We zijn heel blij met het werk dat Mieke ruim twee jaar in onze gemeente heeft gedaan. Zij heeft het jeugdwerk nieuw leven in geblazen, veel nieuwe initiatieven genomen en de organisatie van het jeugdwerk verbeterd. Het was fijn met Mieke samen te werken.
 
Natuurlijk willen we Mieke ook een mooi afscheid geven.
 
Afscheidsdienst
 
Het afscheid van Mieke is op zondag 5 februari. We beginnen om 10 uur met de kerkdienst in de Drumptse Kerk. Een gezinsdienst, waarin het jeugdorkest o.lv van Dieuwertje Verzaal zal meewerken.
 
We beginnen samen in de kerk, daarna wordt iedereen uitgenodigd bij een groep aan te sluiten. Zo zien we ook nog weer even wat we aan jeugdwerk in huis hebben: kerk-op-schoot-vieringen, kindernevendienst, kinderleerhuis, tienerdienst, Meet&Eat. Samen sluiten we de dienst weer in de kerk af.
 
De lezing voor deze zondag is Mattheus 5: 13-16. De mooie woorden uit de bergrede: Jullie zijn het Zout der aarde en het Licht der wereld.
 
Met elkaar gaan we nadenken over en verbeelden hoe wij zoutend Zout en lichtend Licht kunnen zijn. En we bedanken Mieke voor het Licht dat zij op ons pad heeft gebracht.
 
Na de dienst is er een High Tea in de Drumptse Hof.
 
Als we allemaal iets lekkers meenemen wordt het een feestelijk afscheid. Zoete en hartige lekkernijen maken de High Tea compleet. Tijdens de High Tea kunt u persoonlijk afscheid nemen van Mieke.
 
We hopen dat alle kinderen, jongeren en hun ouders zullen komen. En natuurlijk ook alle andere gemeenteleden met een jong hart, die Mieke willen bedanken voor alles wat ze onze gemeente heeft gegeven.
 
Namens de Taakgroep Jeugd en Gezin, Margriet Meun (voorzitter)

Hier nog enkele foto's die gemaakt konden worden dankzij het werk van Mieke.
 
terug