Stemmen op 15 maart

Stemmen op 15 maart
De tijd dat bisschoppen, kerkelijke vergaderingen en dominees voor hun gemeenteleden konden bepalen, op welke partij ze dienden te stemmen, ligt gelukkig ver achter ons. Als mondige individuen zijn we geëmancipeerd. We zijn zelfs zodanig geëmancipeerd, dat het lijkt alsof geen enkele regering of gezagsdrager nog onze goedkeuring kan wegdragen. Principes en levensbeschouwingen hebben plaats gemaakt voor gezond verstand als leidraad om te kiezen.
Maar waar is dat gezond verstand eigenlijk op gebaseerd: eigenbelang, landsbelang, zorg voor de toekomst van deze wereld … of gewoon wat de waan van de dag, of een radde tong ons aanpraat…?
Ik hoop van harte dat, met zoveel mensen die in hun stemgedrag ‘zwevend’ zijn geworden, we toch met alle mensen van dit land een veilige landing kunnen maken … in plaats dat we ons aan een stuntvlieger uitleveren.
 
Ds. Leen de Ronde
terug