ingezonden bericht van ds. Mieke Bregman ingezonden bericht van ds. Mieke Bregman

21 april 2017
Lieve mensen,
 
Twee weken geleden heeft de kerkenraad u via de Zondagsbrief (en deze Website) geïnformeerd over de medische problemen waar ik kort geleden mee geconfronteerd ben. U begrijpt dat ik nog moet wennen aan deze onverwachte wending in mijn leven. Velen van u hebben mij laten weten met mij mee te leven. Ik ben blij met jullie hartelijke reacties.
Inmiddels hebben onderzoeken uitgewezen dat ik twee operaties moet ondergaan: een darmoperatie en een leveroperatie. De noodzakelijke voorbereidingen worden inmiddels getroffen en ik heb me daarom sinds 18 april jl. ziekgemeld.
Het behandelproces gaat lange tijd in beslag nemen en al die tijd ben ik dus niet beschikbaar voor mijn werk. De collega’s nemen al mijn taken over, dat geldt ook voor de diensten waar ik voor stond ingepland. Waar nodig worden ook anderen ingezet om deze kerkdiensten zoveel mogelijk door te laten gaan. Ik zal proberen om u in de komende maanden op de hoogte te houden van mijn “doen en denken” via Samen Kerk.
Ik kijk er heel goed op terug dat we met elkaar -als voorlopig laatste deel van mijn werk- een prachtige en ingetogen Stille Week hebben kunnen vieren.
Bevelen we elkaar in de hoede van de Eeuwige.
 
Met hartelijke groet, Ds. Mieke Bregman

terug