Oprichting Stichting Diaconaal Centrum Tiel

Oprichting Stichting Diaconaal Centrum Tiel

Geachte dames en heren,

Namens de diaconie van de Protestantse gemeente Tiel heet ik u hartelijk welkom.
Op deze bijeenkomst zullen de Rooms Katholieke parochie Heilige Suitbertus, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt Tiel en de diaconie van onze gemeente de Stichting Diaconaal Centrum Tiel oprichten.

Al jarenlang zijn de kerken van Tiel actief betrokken bij de Tielse samenleving. Vooral op de aandachtsgebieden zorg en welzijn, maar ook op het terrein van werk en inkomen. In sommige gevallen heeft dit geleid tot interkerkelijke initiatieven. In de context van de op te richten stichting DCT noem ik het Inloophuis  – de naam spreekt voor zichzelf - , dat volgend jaar zijn 30 jarig bestaan zal vieren.

De laatste jaren hebben we te maken met de gevolgen van drastische veranderingen in onze maatschappij. Dat heeft een overgang van verzorging naar participatie betekend met de daaraan gekoppelde bezuinigingen. Hierdoor zijn nieuwe initiatieven op het maatschappelijk middenveld ontstaan, ook bij de kerken. In het werkveld van de stichting DCT zijn tot stand gekomen: de stadsmoestuin Franciscushof en het project Tielse Maatjes voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Rond werk en inkomen bestaat er al samenwerking met jobhulpmaatje van de Stichting Present en is er voor de stichting DCT een mogelijkheid tot een nieuw initiatief: schuldhulpmaatje.

Door de secularisatie is in het algemeen de mening versterkt, dat scheiding tussen kerk en staat noodzakelijk is. Dat is de reden, dat overheid en steunfondsen vanuit financieel oogpunt gezien steeds minder een directe relatie met de kerken willen hebben. Daarom is het mooi dat er nu statuten op tafel liggen, waarin dit wordt gerealiseerd, maar de kerken toch een prominente plaats hebben behouden.

Ondanks de krimp in de kerken verwacht ik dat de stichting DCT nog jarenlang vanuit geloof, hoop en liefde een bijdrage kan leveren aan de Tielse samenleving.

Jur van den Akker
 
terug