Als een boom... Als een boom...
Jaarthema PGT 2017 – 2018 aansluitend bij nieuw beleidsplan

Als een boom....
Als een boom geplant aan stromend water,
op tijd draagt hij vrucht....

                                                                      Psalm 1: 3

Met deze vergelijking opent het boek van de Psalmen.
En daarmee wordt de mens aangeduid, die zijn geluk vindt in de omgang met de God van het verbond, in het houden van diens beloften en geboden.

Het is een spirituele en poëtische tekst die de verbeelding prikkelt...
In welk opzicht kunnen we ons als gelovigen van deze tijd vergelijken met een boom of bomen...
Wat zijn onze wortels....waar putten we voeding uit...
Wat is de stam en het takkenstelsel....?
Hoe zijn we daarin verbonden met onszelf en dragen we ook elkaar...?
Waar uit blijkt de boom, blijk ikzelf, levend te zijn: blad, bloesem, vruchten...?
Wat betekent het dat de boom geplant is aan stromend (levend) water...?
En wat betekent ´vrucht dragen op z´n tijd´....?

De metafoor van de boom sluit aan bij de inzet van het beleidsplan voor kwalitatieve, geestelijke groei voor onze gemeente - en ook persoonlijk - waarin we ons nog meer bewust willen worden van de oorspronkelijke Bron van ons geloof en gemeente-zijn: de levende Stem bezield door de adem van de Geest.
Ook de aspecten koinonia en diaconia kunnen vanuit boom-perspectief gezien worden.
Evenals een boom is een gemeente een levend organisme (lichaam) met een interne organisatie en uitwisseling met z´n omgeving. Het biedt onderdak aan andere levensvormen.. zo is de boom ook diakonaal !

Zonder dat het een dwangbuis mag worden....kan het doordenken en doorleven van dit thema o.i. stimuleren tot geestelijke groei in alle aspecten van het gemeente-zijn, mystiek, koinonia en diaconia.

besluit kerkenraad PGT, 26 juni 2017
Leen de Ronde, scriba


PS.  Deze afbeelding is een kunstwerk van Piet Mondriaan, zonder titel.
terug