Oproep tot behoud van de SILA regeling

Oproep tot behoud van de SILA regeling
Toelichting
Onze gemeente houdt haar adresgegevens actueel. Zo zijn mensen in beeld als ze nieuw in de gemeente komen wonen of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Oók wanneer iemand niet (meer) in staat is deze verhuizing zelf door te geven blijft hierdoor het contact met de gemeente bestaan. Als mensen overlijden, geeft SILA dit door aan ons. Wij weten dit dan en zullen hen geen brieven en dergelijke meer sturen. Pijnlijke situaties worden zo vermeden.
De Protestantse Gemeente Tiel maakt hiervoor gebruik van SILA, dat samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan, die een einde lijkt te maken aan deze koppeling. Maar eerst houdt de overheid een internetconsultatie. Iedereen, de kerkenraad, maar ook u zelf, kan reageren op dit voornemen van de politiek!
Wanneer de koppeling tussen de BRP en SILA wordt stopgezet, kan de kerk een belangrijk deel van haar pastorale zorg minder goed uitvoeren. De kerk is door het vele vrijwilligerswerk dat wordt verricht een belangrijke speler in de participatiemaatschappij. En, diezelfde overheid legt wel steeds meer verantwoordelijkheden neer bij de kerken. Denk hierbij aan de rol die kerkelijke vrijwilligers (kerkleden) spelen bij opvang van asielzoekers, bij vragen rondom armoede (project schuldhulpmaatje) en bij het omzien naar ouderen en andere kwetsbare groepen.
Om uw mening hierover te horen heeft de overheid een internetconsultatie geopend, waar ook u kunt reageren op dit besluit. Voor het behoud van een goede ledenadministratie van onze gemeente doen wij als kerkenraad een dringend beroep op u: Doe mee aan de overheidsconsultatie over de SILA-regeling. Zo helpt U onze kerkelijke organisatie om de ledenadministratie en daarmee het contact met de gemeenteleden op orde te houden.
Reageren kan tot 3 februari 2017; op die datum sluit de internetconsultatie!
Help ons SILA in stand te houden!
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tiel
Hoe kunt u deelnemen aan de internetconsulatie over de SILA-regeling?

1.Ga naar de internetpagina:
https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen

2. Scroll helemaal naar beneden en klik op:
Geef uw reactie op deze consultatie.

3. U komt nu in een nieuw blad, getiteld:
Reageren op consultatie; stap 1, 2,

4. Op deze pagina ziet u ook een tekstblok. In dit tekstblok staat de vraag:
Wilt u reageren op deze regeling? Dan kunt u hier uw reactie geven.

5. In het rechthoekige tekstvakje kunt u, met eigen woorden, aangeven dat de verstrekking van adresgegevens door de burgerlijke gemeentes aan SILA moet blijven.
Misschien helpen de volgende argumenten u bij het invullen van dit tekstblok. U kunt één of meer argumenten overnemen door ‘knippen en plakken’.
  • Kerkleden leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan de samenleving en de overheid zou daarom kerken moeten faciliteren om hun ledenadministratie op orde te houden;
  • SILA speelt een cruciale rol in onze participatiemaatschappij;
  • SILA helpt kerken een goede administratie te voeren en voorkomt dat iemand tussen de wal en het schip valt;
  • Ouderen worden de dupe van het verdwijnen van SILA doordat zij bij een verhuizing naar een verpleeghuis bij de plaatselijke kerk uit beeld raken;
  • SILA is veilig, omdat de privacy van kerkleden gegarandeerd is.
6. Nadat u uw reactie heeft ingegeven klikt u op verder (u hebt dan “stap 1” afgerond).

7. U mag een bestand toevoegen, maar dat hoeft niet (stap 2 kunt u dus overslaan). U klikt gewoon op verder

8. Bij “stap 3” voert u tweemaal uw e-mailadres en uw persoonlijke gegevens in.

Een internetconsultatie kan niet anoniem. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw inzending. Als u ermee akkoord gaat dat uw reactie samen met uw gegevens wordt gepubliceerd, dan kunt u dat onderaan pagina aanvinken bij de tekst: “Ik ga ermee akkoord dat mijn reactie openbaar is.”
Vergeet niet aan te vinken dat u de algemen voorwaarden hebt gelezen en daarmee akkoord bent.

9. Na het versturen van uw reactie krijgt u een bevestiging op uw e-mailadres. In deze bevestigingsmail staat een link naar de consultatiewebsite.
Deze link moet u aanklikken om uw reactie te bevestigen. Het is dus
van belang dat u uw e-mailadres juist invult én uw reactie bevestigt via de link in de bevestigingsmail.

10. Tenslotte klikt u op om uw deelname aan de internetconsulatie af te ronden.
Als u het (te) moeilijk vindt om dit allemaal in te vullen op de computer, vraag dan iemand uit uw omgeving of iemand van de kerkenraad om hulp.

Foto's met een stap voor stap handleiding vindt u hier
terug