Kerk in actie Kerk in actie
Tijdens de 40 dagentijd collecteren wij elke zondag voor één van de projecten die Kerk in Actie heeft in Myanmar.
Het overkoepelende thema is ‘Sterk en dapper, deel als Jezus’.
Elke zondag wordt er, door de duif ‘Rainbow’, bij de kindernevendienst gecollecteerd voor  het project van Mae Tao Clinic, zij zetten zich in voor onderwijs en gezondheidszorg voor staatloze kinderen. Vanwege de onveilige situatie in Myanmar en de kans op kinderhandel of gedwongen opname in het leger, sturen ouders hun kinderen vaak de grens over naar Thailand. De Mae Tao Clinic (MTC) biedt migrantenkinderen die in het Thaise Mao Sot gebied verblijven, een totaalprogramma van voedsel, gezondheid, onderdak en onderwijs aan.
Wilt u uw kinderen geld meegeven naar de kindernevendienst!?
terug