Actie kerkbalans 2018 Actie kerkbalans 2018
In ons bericht op de zondagsbrief (van 4 februari jl.) hebben we gemeld dat er van alles fout is gegaan met Kerkbalans 2018. De (landelijke) L.R.P. (Leden Registratie-systeem Protestantse Kerk) heeft ons lelijk in de steek gelaten. Eén van de meest vervelende fouten is het meesturen van een onjuist toezeggingsformulier geweest. Daarop staat digitaal betalen genoemd en niet (zoals zou moeten) automatische incasso.
 
Veel mensen hebben deze mogelijkheid aangekruist. Daarmee is niet duidelijk of u van plan bent om digitaal te betalen via onze website. Omdat dat voor veel mensen niet de gebruikelijke manier is, gaan wij er van uit dat u automatische incasso hebt bedoeld, zeker wanneer uw bankrekening bij ons bekend is.
 
Ook hebben sommige mensen acceptgiro aangekruist als betaalmethode. Wij maken hier al lang geen gebruik meer van, dus een vriendelijk verzoek: wilt u in dat geval uw toezegging zelf overmaken? Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.protestantsegemeentetiel.nl onder het kopje Besturen en dan doorklikken naar Kerkrentmeesters. Bij voorbaat hartelijk dank.

Tenslotte nog een bemoedigend bericht. Op dit moment, vrijdagmiddag 16 februari 2018, is de stand van de ontvangen toezeggingen € 166.850,--. In de wetenschap dat er nog één en ander moet binnen komen, een mooi bedrag!
 
Mocht u uw toezegging nog niet hebben ingeleverd, het adres hiervoor is:
Drumptse Hof
De Balije 1
4003 GA TIEL

Werkgroep Actie Kerkbalans
terug