Voorlopig nog kerkdiensten zonder kerkgangers Voorlopig nog kerkdiensten zonder kerkgangers
Beste gemeenteleden,

Onze landelijke PKN heeft afgelopen week laten weten dat het weer mogelijk is om kerkdiensten te houden met dertig kerkgangers (exclusief medewerkers). Dit alles met inachtneming van alle basisregels én met toepassing van een reserveringssysteem. Ons Moderamen heeft dit deze week uitvoerig besproken en besloten om positief mee te gaan in dit besluit. Hierbij moesten we wel rekening houden met de organisatorische kant van het hervatten van kerkdiensten. Het eerder gebruikte reserveringssysteem moet weer opgestart worden en de verschillende ‘ontvangers’ en ‘plaatswijzers’ zouden weer in actie moeten komen. Ook het filmteam moet de nodige aanpassingen verrichten.

Met instemming van de overige kerkenraadsleden hebben we besloten weer te beginnen met de vieringen met kerkgangers op Pinksterzondag. We maken graag samen een nieuwe start met een extra feestelijke dienst met medewerking door Dieuwertje Verzaal en ‘haar’ orkest en ook onze opbouwwerker Lyska van der Elst zal met haar zang een bijdrage leveren. Ds. Mieke Bregman zal deze zondag onze voorganger zijn. We hopen de coronacijfers dan nog steeds de goede kant op wijzen. We gaan er ook van uit dat tussen nu en 23 mei a.s. (Pinksteren) weer een groter aantal mensen niet alleen de eerste vaccinatie zal hebben gehad, maar zelfs ook al de tweede.

Houd de komende weken de berichtgeving in de gaten, zodat u tijdig weet of u er bij kunt zijn op 1e Pinksterdag, 23 mei a.s. bij deze feestelijke dienst in de St Maartenskerk!

Watze Elgersma (scriba)
 
terug