40-Dagentijd 40-Dagentijd
Ik ga. Zet een stap naar de ander

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen.
Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Ook wij doen, als PGTiel, weer mee. Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’. De komende zes weken zal er elke zondag een collecte gehouden worden voor Kerk in Actie.
Collectes die wij van harte bij u aanbevelen.

40dagentijd app


Een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste is de 40 dagentijd- app.
Deze gratis app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. 
Kijk hiervoor in de App Store of in Google Play, 40 dagentijdapp.


      
 

terug