Actie Kerkbalans 2018 Actie Kerkbalans 2018
Maart 2018
Graag melden wij de laatste stand van onze AKB : € 169.000,--
Gelukkig komen er nog steeds enveloppen binnen via de lopers/loopsters, via de post en in de brievenbus van de Drumptse Hof. Dat betekent dat er, ondanks alle tegenslag in de voorbereiding en de uitvoering, uitzicht op een goed eindresultaat.

Mocht u uw bijdrage nog niet hebben toegezegd, het is nooit te laat om onze Protestantse Gemeente Tiel te steunen. Even een telefoontje aan:
Oriana Poldervaart, telefoon 63 00 39.
terug