Afscheid ds. Jaap Huttenga Afscheid ds. Jaap Huttenga
In het bovenstaande bericht kunt u lezen wat ik in het najaar al voorzichtig aankondigde. Dit weekend word ik officieel beroepen in de hervormde gemeente te Haastrecht. Er is een vereenvoudigde beroepingsprocedure gevolgd, omdat kerkenraad en gemeente al precies wisten dat men mij zou willen beroepen. Toch heeft het nog veel tijd gekost om aan alle kerkordelijke verplichtingen te voldoen. Vandaar dat we nu ‘haastig voortgaan’; opnieuw ‘met haast naar Haastrecht’. Verder uitstel zou betekenen dat afscheid en intrede wellicht pas in mei zouden plaatsvinden. Feestdagen en vakanties, maar ook het afscheid van het kerkgebouw in de Schaepmanstraat maken veel zondagen ongeschikt om afscheid te nemen.
Het kost me veel verdriet en pijn Tiel te verlaten. Niet alleen omdat veel mensen me inmiddels lief geworden zijn, maar ook omdat zovelen verdriet hebben over de toestand in de gemeente. Voor mij en mijn gezondheid is het goed de verantwoordelijkheid hiervoor neer te kunnen leggen, maar de zorg blijft.
Tegelijk: het doet me plezier om predikant van Haastrecht te worden. Ik heb er het afgelopen jaar met veel genoegen gewerkt en ik krijg gelukkig veel signalen dat het genoegen wederzijds is. Ik hoop u/jullie de 6e maart te ontmoeten en graag ook op de 22e april. Bovendien staat ook het orgelconcert op 12 mei in het teken van mijn afscheid.
 
Jaap Huttenga
terug