Website archief 2016 Website archief 2016

Hier staan artikelen die in het verleden op de homepage hebben gestaan. Om onze website aktueel te houden verplaatsen we de meeste artikelen na 4 weken naar het archief. Het archief is per kerkelijk jaar, dus niet per kalenderjaar; het kerkelijk jaar begint bij de Adventstijd.

 
Jeugdwerkprogramma 2016-2017

Jeugdwerkprogramma 2016-2017

Het jeugdwerkprogramma voor de 1e helft van seizoen 2016/2017 is beschikbaar. Er zijn weer een veelheid aan activiteiten gepland. U kunt het programma hier vinden.

 
V&T programma najaar 2016

V&T programma najaar 2016

Er zijn verschillende activiteiten gepland voor het najaar van 2016; deze kunt u vinden in dit document. Deze activiteiten vindt u ook terug in de agenda van de website.

 
Agenda kerkenraadsvergadering Agenda kerkenraadsvergadering

Op maandagavond 7 november is er een kerkenraadsvergadering. De agenda vindt u HIER.

 
Groenekerkendag 2016

Groenekerkendag 2016

Op zaterdag 8 oktober zijn Cornel, Sjaan, Jaap en Leen naar de Ontmoetingskerk in Ede gegaan, waar dit jaar de Groenekerkendag plaatsvond. Deze Groenekerkendag werd weer georganiseerd door Kerk in Actie en Tear en al weer voor de 5e keer kwamen kerken bij elkaar die zich graag inzetten voor duurzaamheid én om te ontdekken hoe wij als kerken zorg kunnen dragen voor de schepping.

Op deze dag werd het 100e GroeneKerk-bordje uitgereikt aan één van de vijf kerken die zich dit jaar hadden aangemeld als groene kerk!
Die 100 kerken zijn terecht trots op het "wij zijn een groene kerk" - bordje dat zij bij hun kerk mogen ophangen.

lees meer »
 
Waarom...

Waarom...

 
Omdat vragen rond milieu en duurzaamheid niet allleen de bestaande milieuorganisaties aan gaan, maar de hele Nederlandse samenleving.
Kerken vormen een deel van die samenleving en weten zich, vanuit een lange

lees meer »
 
GroeneKerkendag 2016: een veelzijdig, duurzaam feestje

GroeneKerkendag 2016: een veelzijdig, duurzaam feestje

Niet een rode, maar een groene loper kleurt de entree van de Ontmoetingskerk in Ede. Ballonnen sieren de voordeur en wie goed luistert, hoort buiten al flarden van de zangkunsten van koor Ha Kol Tsa Ier.
Iedereen die binnenkomt ontvangt een fairtrade kopje Kaarskoffie en een bloembol in een duurzaam papieren zakje. Het is zaterdag 8 oktober en het is feest. De GroeneKerkendag viert haar vijfjarige jubileum en verwelkomt vandaag de 100e groene kerk.
Klik hier voor meer informatie op groenekerken.nl

 
Oproep aan alle gemeenteleden van de PGTiel

Oproep aan alle gemeenteleden van de PGTiel

Oktober 2016
Oproep aan alle gemeenteleden van de PGTiel.
De kerkenraad heeft op korte termijn uitbreiding nodig.
We zijn op zoek naar een scriba, een voorzitter van het college van kerkrentmeesters, een voorzitter van het college van diakenen. Ook de taakgroep eredienst wil graag uitbreiding.
Wilt u om u heen kijken en namen doorgeven aan ds. Leen de Ronde, tel.0344 63 40 90 of Wim Wassink tel. 06 5345 7004.

 
Terugblik Sieradenworkshop 7 oktober 2016

Terugblik Sieradenworkshop 7 oktober 2016

Na een eerder succes was het wederom een gezellig samenzijn met de kralen die volop over de tafel rolden…………..

lees meer »
 
Succesvolle vluchtelingendienst

Succesvolle vluchtelingendienst

De interreligieuze gebedsdienst die zondag 25 september in de Sint Maartenskerk gehouden werd onder het motto "Een land om van te dromen", is in alle opzichten geslaagd. De kerk zat vol.
Bijna 400 mensen waren naar de Sint Maartenskerk gekomen om samen te bidden en te luisteren naar dominee Karin Spelt, pastor Ed van de Moosdijk en de Turkse imam Mehmet Salih Turanoglu.
Vluchtelingen vertelden over de erbarmelijke situatie in hun land en over hun eerste ervaringen in hun nieuwe woonland en hun toekomstdromen. Verschillende groepen luisterden de dienst op met karakteristieke religieuze gezangen uit hun land van herkomst. Vertederend was de bijdrage van een groep Turkse kinderen.

lees meer »
 
Adventskrans maken

Adventskrans maken

Op zondag 27 november gaan we tijdens de kindernevendienst adventskransen maken. Hoe de kransen er precies uit komen te zien is nog even een verrassing. Zit je op de basisschool en vind je het leuk om een adventskrans te maken, geef je dan op bij Danielle Potkamp.

 
mededeling mbt laatste uitloting certificaten mededeling mbt laatste uitloting certificaten

Vanuit het College van Kerkrentmeesters:
 
Op 27 juni j.l. heeft in de vergadering van het College van Kerkrentmeesters de laatste loting van de certificaten plaatsgevonden.

Of te wel de laatste uitstaande certificaten die niet eerder waren uitgeloot worden terugbetaald. Het gaat om de volgende nummers:

lees meer »
 
Jaarverslag diaconie

Jaarverslag diaconie

De diaconie heeft een prachtig jaarverslag gemaakt van alle activiteiten van afgelopen jaar. U kunt het jaarverslag vinden op bestuurspagina van de diakenen (onder menu "Besturen" - "diakenen").

 
Kerk op schoot viering

Kerk op schoot viering

Klik hier voor de liturgie van deze viering.

 
Jaarrekeningen 2015

Jaarrekeningen 2015

De jaarrekeningen van 2015, van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters kunt u vinden op de pagina's van de diakenen en kerkrentmeesters (via het menu "Besturen").

 
Verslagen kerkenraads vergaderingen

Verslagen kerkenraads vergaderingen

Vanaf juni 2016 zijn de verslagen van de kerkenraad op de site te vinden. Op de pagina "kerkenraad" (onder menu "Besturen") kunt u de vastgestelde verslagen raadplegen.

 
Geslaagde zomermarkt PGTiel 2016

Geslaagde zomermarkt PGTiel 2016

De opbrengst van de zomermarkt PGTiel, locatie Drumpt heeft een opbrengst gerealiseerd van bijna € 3.400.
Mede door het mooie weer, is zaterdag 4 juni een geweldige dag geworden. Voor een mooi foto overzicht, klik hier.

Alle bezoekers en vrijwilligers dank voor jullie bijdrage!

Namens
De zomermarkt commissie
 
Arjan Poldervaart

 
Opening "Stilte in de Stad"

Opening "Stilte in de Stad"

Op zaterdag 21 mei was de druk bezochte opening van het "Stilte in de Stad" project. Op de foto is te zien hoe burgemeester Beenakker en ds. Karin Spelt samen de opening verrichten.
Vanaf nu is de Caeciliakapel wekelijks open, gewoon om even een kerk binnen te lopen, soms om een kaarsje te branden, soms ook om even de stilte op te zoeken.

lees meer »
 
Evaluatie Gemeenteavond 11 mei 2016 Evaluatie Gemeenteavond 11 mei 2016

De gemeente-avond van afgelopen donderdag 11 mei was drukbezocht. Er zijn vragen gesteld, en er is gevoel gedeeld. Om te horen hoe de aanwezigen deze gespreksavond hebben ervaren zijn er evaluatieformulieren uitgedeeld. Voor diegenen die geen formulier hebben ingevuld of meegenomen, maar achteraf toch nog een formulier willen invullen: hier vind u het evaluatieformulier. U kunt het formulier downloaden, invullen en mailen naar .
Uitgeprinte formulieren kunt u aanstaande zondag 15 mei ook in de Maartenskerk in de doos bij de uitgang deponeren.
 
Een avond lijkt te kort om recht te doen aan alles wat er leeft. De vele reacties van gemeenteleden voor- en tijdens deze avond zullen in een ingelaste vergadering van de regiegroep  worden geëvalueerd en ingebracht op de komende kerkenraadsvergadering van 6 juni.
Zodra bekend is wat vervolgstappen zijn wordt u geïnformeerd.

 
Om zomaar binnen te lopen Om zomaar binnen te lopen

 
Gerfkamer verkocht

Gerfkamer verkocht

3 mei 2016
Overeenkomstig het eerder genomen gebouwenbesluit van de kerkenraad is nu de eerste stap gezet. Het college van kerkrentmeesters kan melden dat er een koper voor de Gerfkamer is gevonden. Rob en Bernadette Maijer van Stichting Studiewijzer hebben het gebouw gekocht om er huiswerkbegeleiding te geven. De stichting is nu nog gehuisvest in de Balije 9, een voormalig noodschoolgebouw.

 
Voorjaars schoonmaak Drumpt

Voorjaars schoonmaak Drumpt

Op zaterdag 9 april is een groep vrijwilligers druk bezig geweest in de Drumptse kerk en Drumptse hof met de schoonmaak. Kerkzaal en meerdere zalen in de Drumptse hof zijn leeggehaald en grondig gedweild. Er is gelapt, geboend, geschrobt, gepoetst, geveegd, gezogen, gehogedrukreinigd, gewisserd, gestoft, gesjouwd en tussendoor nog koffie gedronken en afgewassen. Voor een foto impressie klikt u HIER.

 

 
Hoe ver strekt een Paasgroet?

Hoe ver strekt een Paasgroet?

Hoe ver strekt een Paasgroet?
Nou, gelukkig heel ver. En hoe snel verspreid zich een Paasgroet? Ook gelukkig heel snel.

lees meer »
 
Afscheid Jaap en Sonja Huttenga op 22 april Afscheid Jaap en Sonja Huttenga op 22 april

Op 22 april a.s. bieden we Jaap en Sonja Huttenga een gezellige afscheidsavond aan in de Grote Zaal bij de kerk aan de Schaepmanstraat. Er is een afwisselend programma opgesteld en er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Mocht u nog geen bijdrage hebben gegeven voor het afscheidscadeau, dan kan dat nog.
Gedacht is aan een bijdrage in de aanschaf van een computer voor fotobewerking of een bijdrage in een reis die Jaap graag met zijn familie zou willen maken. U kunt uw bijdrage overmaken via onze website.

lees meer »
 
Samen kerk 16 maart fietsactie afsluiting Samen kerk 16 maart fietsactie afsluiting

Beste mensen,
 
Inmiddels is het al weer begin maart. En alhoewel ik de winter een prachtige tijd vind, zeker als we van die mooie winterse vorstdagen hebben, krijg ik zin in de lente. Alles op zijn tijd!

lees meer »
 
Jeugddienst van 6 maart 2016 een verslag van Bart. Jeugddienst van 6 maart 2016 een verslag van Bart.

Eerder deze dag schreef ik een stukje over de afsluiting van het fiets-sponsor-jaar voor het jeugdwerk. Nadat ik het stukje schreef ben ik naar de jeugddienst gegaan. En dat was genieten.

lees meer »
 
Van de voorzitter - na pasen Van de voorzitter - na pasen

NA PASEN...

Het zal in alle vroegte zijn – als toen.
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet – wij zijn in bekenden veranderd.

1e vers uit: ‘Dan zal ik leven’ , Huub Oosterhuis

Dit eerste vers uit het gedicht: ‘Dan zal ik leven’, heeft me geraakt. De stille week voor Pasen was een week vol tegenstellingen. Een week waarin wij ons aan het voorbereiden waren op het feest van de bevrijding van Pasen én een week waarin we een beklemmende angst konden voelen door de terreurdaden in Brussel.

lees meer »
 
STILTE IN DE STAD STILTE IN DE STAD

Veel mensen vinden het op vakantie heel gewoon om even een kerk binnen te lopen, zeker als het een oud en mooi gebouw is, soms om een kaarsje te branden, soms ook om even de stilte op te zoeken.

Bijna iedereen, gelovig of ongelovig of daartussen in, wel of niet spiritueel ingesteld, kent de behoefte aan rust en bezinning.

lees meer »
 
Programma Stille Week 2016

Programma Stille Week 2016

Voor het totale overzicht van alle activiteiten in de Stille Week:
Klik hier

 
40-Dagentijd 40-Dagentijd
Ik ga. Zet een stap naar de ander

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen.
Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Ook wij doen, als PGTiel, weer mee. Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’. De komende zes weken zal er elke zondag een collecte gehouden worden voor Kerk in Actie.
Collectes die wij van harte bij u aanbevelen.

lees meer »
 
Afscheidsactiviteiten Afscheidsactiviteiten

Het is inmiddels bekend dat ds. Jaap Huttenga definitief naar Haastrecht vertrekt en dat betekent een afscheid van de Protestantse Gemeente Tiel. Het officiële afscheid vindt plaats tijdens een kerkdienst op zondag 6 maart a.s. om 15.00 uur in de kerk aan de Schaepmanstraat.

lees meer »
 
Verkiezing kerknaam

Verkiezing kerknaam

Op de gemeenteavond van 29 februari jl. kon gekozen worden uit vijf mogelijke nieuwe namen voor de Drumptse kerk. Ook als u er niet was, kunt alsnog een stem uit brengen.

lees meer »
 
Afscheid ds. Jaap Huttenga Afscheid ds. Jaap Huttenga

In het bovenstaande bericht kunt u lezen wat ik in het najaar al voorzichtig aankondigde. Dit weekend word ik officieel beroepen in de hervormde gemeente te Haastrecht. Er is een vereenvoudigde beroepingsprocedure gevolgd, omdat kerkenraad en gemeente al precies wisten dat men mij zou willen beroepen. Toch heeft het nog veel tijd gekost om aan alle kerkordelijke verplichtingen te voldoen. Vandaar dat we nu ‘haastig voortgaan’; opnieuw ‘met haast naar Haastrecht’.

lees meer »
 
Een hartelijke nieuwjaarsgroet vanuit Wadenoijen Een hartelijke nieuwjaarsgroet vanuit Wadenoijen

Na de nieuwjaarsdienst in de kerk van Wadenoijen heeft men elkaar bij het uitgaan van de kerk allen een gelukkig nieuwjaar gewenst.
Langs deze weg wil men vanauit Wadenoijen ook aan u allen een gelukkig nieuwjaar wensen.
Zie hieronder bij "Lees Meer" een mooie foto van dit gebeuren.

lees meer »
 
Verslag van gemeenteavond 29 februari 2016 Verslag van gemeenteavond 29 februari 2016

Ongeveer 100 mensen zijn bijeen in de Drumptse Hof.
Wim Wassink, voorzitter van de kerkenraad, heet allen hartelijk welkom. Hij memoreert dat we midden in de veertigdagentijd zijn, een tijd van inkeer.
Hij leest uit Hebreeën 7 : 20 - 28 en hij roept de gemeenteleden op om de tegenstellingen te overspannen en invoelend naar elkaar te zijn. De kerkenraad wil heel graag tot een dialoog komen en samen bouwen aan de toekomst van onze gemeente. We staan ook samen stil bij het overlijden van Tinie Beyen, partner van ds. Mieke Bregman.

lees meer »
 
Sirkelslag Young

Sirkelslag Young

Op vrijdagavond 5 februari 2016 hebben zich 13 jongeren verzameld in Wadenoijen om de strijd aan te gaan met 588 groepen verspreid over heel Nederland. Een online-wedstrijd dus.

lees meer »
 
Kerstkaarten actie Kerstkaarten actie

lees meer »
 
Resultaten toezegging Kerkbalans 2016

Resultaten toezegging Kerkbalans 2016

Update: De voorlopige resultaten tot 6 februari wil het College van Kerkrentmeesters graag met u delen.
Er is tot op heden voor 2016 € 183.600 toegezegd. Er dienen nog ongeveer 140 enveloppen retour te komen.
In 2015 was er € 215.000 toegezegd aan Actie Kerkbalans waarvan € 206.000 binnen is gekomen.
In de loop van de komende weken zal het College van Kerkrentmeester u op de hoogte houden van de stand van zaken.
Mocht u nog retour enveloppen ontvangen, graag inleveren bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters of in de brievenbus van de Drumptse Hof.  
 
Alle lopers hartelijk dank voor jullie inzet. En alle gevers uiteraard hartelijk dank!

Het College van Kerkrentmeesters

 
Start Kerkbalans 2016

Start Kerkbalans 2016

Op 16 januari is de actie Kerkbalans van start gegaan met het luiden van kerkklokken in het hele land. In de St. Maartenskerk is dit gedaan door oud-locoburgemeester Frans van Oostveen.
Ook StadsTV Tiel was hierbij aanwezig en heeft hier een mooie reportage van gemaakt.

 

lees meer »
 
Kerkbalans 2016 direct overmaken? Kerkbalans 2016 direct overmaken?

U kunt uw bijdrage voor Kerkbalans 2016 nu al overmaken.
Via DEZE LINK komt u op een pagina van SKG collect, waar wij onze bankrekeningen hebben en waar u via een iDEAL koppeling uw bijdrage direct kunt betalen.

 
Kerkbalans bingo

Kerkbalans bingo

De voorbereiding van de actie Kerkbalans gaat een hoop tijd inzitten. Eén van de activiteiten is het klaarleggen van ruim 1400 enveloppen voor de lopers die de enveloppen gaan bezorgen.

lees meer »
 
Mijn kerk in balans - Kerkbalans 2016 Mijn kerk in balans - Kerkbalans 2016

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw – ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans.

De actie Kerkbalans wordt gehouden van 17 januari t/m 31 januari 2016

 
Kerkbalans 2016: Het gebouw Kerkbalans 2016: Het gebouw

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans.
De actie Kerkbalans wordt gehouden van 17 januari t/m 31 januari 2016

Maurits Tompot is koster van de Sint-Jankerk in Gouda. Hij vertelt wat hem inspireert aan het gebouw.


De glazen zijn een afspiegeling van de Bijbel

lees meer »
 
Kerkbalans 2016: De Boodschap Kerkbalans 2016: De Boodschap

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans.
De actie Kerkbalans wordt gehouden van 17 januari t/m 31 januari 2016

 
Kerkbalans 2016 - de doop Kerkbalans 2016 - de doop

Het sacrament de doop

‘Dat ik gedoopt werd, sprak voor zich’

Ze weet er zelf natuurlijk niets meer van, maar haar doop speelt nog steeds een belangrijke rol in het leven van Wil van der Veldt (58). “Het was het begin van een leven vol geloof.”

 

lees meer »
 
Fotoverslag kerstfair 12 december Fotoverslag kerstfair 12 december

Op 12 december was er een kerstfair in de Caeciliënhof. Op deze link vindt u een foto verslag (met dank aan fotograaf Albert Jan Petersen).

 
Het kerstevangelie Het kerstevangelie

Vanuit Lucas 2 : 1-20

 

1


 
Het gebeurde in deze dagen,
dat er van de Verenigde Naties
een bevel uitgevaardigd werd
om alle wereldbewoners te registreren.
2
 
Deze eerste registratie gebeurde
toen Assad nog aan de macht was in Syrië.
3
 
En allen gingen op reis om zich te registreren,
een ieder naar een eigen stad.
4 
Ook Youssef ging op weg
van Kurdistan, uit de stad Kobani,
naar het Westen, naar de stad van Flipje,
die Tiel genoemd wordt,
omdat hij daar nog verre familieleden had.
  ....

lees meer »
 
Terugblik Winteractie Wadenoijen Terugblik Winteractie Wadenoijen


Op zaterdagochtend 7 november rond 9 uur stroomde de werkplaats van de familie Van Dodewaard weer vol met vrijwilligers voor de jaarlijkse Winteractie. Een wat kleiner groepje dan anders, maar niet minder enthousiast om het bekende Bommelsap en de Goudse stroopwafels huis-aan-huis aan de man of vrouw te brengen!

lees meer »
 
Een geslaagde Sint Maartensviering Een geslaagde Sint Maartensviering

het jeugdorkest o.l.v. Dieuwertje verzaal
Veel kinderen luisteren naar het verhaal over st. Maarten 

lees meer »
 
Fietsen voor het jeugdwerk Fietsen voor het jeugdwerk


In 2015 heb ik mijn afgelegde fietskilometers laten sponsoren door gemeenteleden en wel voor het jeugdwerk binnen onze kerkelijke gemeente. Jaarlijks fiets ik zo’n 10.000 km. Men kon mij per kilometer sponsoren, maar ook kon men een vast bedrag toezeggen.
Hoe ver ben ik gekomen?

lees meer »
 
Foto-impressie Sirkelslag 6 november 2015 Foto-impressie Sirkelslag 6 november 2015

Sirkelslag 2015 was een enorm succes.
Veel kinderen hebben samengewerkt en een heel leuke avond gehad.
Kijk hieronder bij "Lees Meer" voor een link waar u de foto's kunt downloaden

lees meer »
 
Met Haast naar Haastrecht... Met Haast naar Haastrecht...

door ds Jaap Huttenga

Ineens was er na een kerkdienst in Haastrecht een heel plezierig nagesprek. Ik was al eerder voorgegaan in deze gemeente en had de sfeer als heel plezierig ervaren. Zo’n gemeente waarvan je denkt: ‘Als die vacant wordt wil ik wel een poging wagen.

lees meer »