Website archief

Website archief
Hier staan artikelen die in het kerkelijk jaar 2018 op de homepage hebben gestaan. Om onze website aktueel te houden verplaatsen we de meeste artikelen na 4 weken naar het archief. Het archief is per kerkelijk jaar, dit begint in de adventstijd.
 
Kerkklokken luiden voor klimaat op zaterdag 1 december Kerkklokken luiden voor klimaat op zaterdag 1 december
Op initiatief van Greenpeace en Kerk in Actie zullen op zaterdag 1 december ook in Tiel de kerkklokken luiden als noodklokken voor het klimaat.
In Polen zal op deze dag opnieuw een klimaat-conferentie van start gaan. Nog altijd geen overbodige luxe helaas.

De klokken zullen niet voor niets luiden om 2 voor 12 !  Doet u ook mee?

Namens het moderamen, Leen de Ronde, scriba a.i.
Werkgroep Groene Kerk
lees meer »
 
Bezoek uit Kühlungsborn in Maartenskerk Bezoek uit Kühlungsborn in Maartenskerk
Na enige jaren stilte ontstaat er weer contact met onze partnergemeente, de Evangelisch Lutherische Kirche uit Kühlungsborn.

Een kleine groep uit Kühlungsborn zal ons het weekend van 23-25 november a.s. bezoeken. Uiteraard is dit weer een mogelijkheid  om de onderlinge band met elkaar te verstevigen.

Wil je ook meedoen met  of meedenken over één of meer activiteit(en) over en weer dan horen wij dat graag.

Contactpersoon: Anneke Petersen    06-40118092    agpv3@hotmail.com
lees meer »
 
St. Maartensviering

St. Maartensviering
Op zondag 11 november 2018 is de St. Maartensviering in de St. Maartenskerk. Iedereen, is welkom om deze dienst mee te vieren, jong en oud!
Als je tussen 4 en 12 jaar oud bent mag je een lampion komen maken.
lees meer »
 
1 november Lichtjesavond 1 november Lichtjesavond
VOOR WIE STEEK JIJ EEN KAARSJE AAN?


Een kaarsje aansteken voor iemand die je lief en dierbaar is. Een kaarsje aansteken voor iemand die je heel erg mist. Dat is voor steeds meer mensen een waardevol ritueel. De Protestantse Gemeente Tiel organiseert daarom op donderdag 1 november 2018 een Lichtjesavond.

U bent tussen 19.00 tot 21.00 uur van harte welkom in de Caeciliakapel in het centrum van Tiel (tegenover de Agnietenhof). Volg de lichtsporen naar de ingang van de Caeciliakapel!
In de kerk heeft u gelegenheid om een kaarsje aan te steken, even stil te zijn, gedichten te lezen of te luisteren naar rustige muziek. Voel U vooral vrij om zomaar binnen te lopen.
 
Nacht in een verlaten kerk... Nacht in een verlaten kerk...
Wat gebeurt er 's nachts in een verlaten kerk?Lees verder op het "transformatieplein steengoed benutten".
lees meer »
 
Groene Kerk – Zondag 21 oktober filmmiddag Groene Kerk – Zondag 21 oktober filmmiddag
Drumptse Hof 14:00 uur

We bekijken de 2e film van Al Gore:
An Inconvenient Sequel: Truth To Power (Nederlands ondertiteld)

Tien jaar na zijn film An Inconvenient Truth zet Vicepresident Al Gore zijn onvermoeibare strijd voort, waarbij hij ditmaal laat zien hoe dicht we bij een werkelijke energierevolutie staan.
Hoe ziet het programma eruit?
14:00 uur welkom met koffie en thee in de Drumptse Hof
14:30 uur start film en na de film is er tijd voor nabespreking
17:00 uur einde filmmiddag
Dit is een activiteit van de werkgroep Groene Kerk
S.v.p. aanmelden via: groenekerk@pgtiel.nl
lees meer »
 
December 2018 Klimaattop in Katowice, Polen December 2018 Klimaattop in Katowice, Polen


De gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en verwoestender. Elke minieme toename van de gemiddelde temperatuur speelt een rol en het beperken van de gemiddelde mondiale opwarming tot maximaal 1.5°C is van fundamenteel belang. Het overschrijden van deze drempel zal tot een gevaarlijke, instabiele situatie leiden.

De klimaattop in Katowice, Polen (COP24) eind dit jaar kondigt zich aan als de belangrijkste top sinds COP21. Afspraken over de implementatie van het Akkoord van Parijs - die de effectiviteit ervan kunnen maken of breken - moeten op COP24 afgerond worden. Bovendien staat de eerste dialoog over ambitie op de agenda, het startschot van de vijfjaarlijkse ambitieverhoging zoals afgesproken in Parijs.

De internationale klimaatfinanciering belooft opnieuw het grote discussiepunt te worden in de onderhandelingen. Constructieve antwoorden op de openstaande vragen over de klimaatsteun aan ontwikkelingslanden, zijn onmisbaar om van de klimaattop in Polen ook op andere vlakken het succes te maken dat het klimaat nodig heeft.

Klik hier voor meer informatie
Interessante opinie link
 
Wereldmaaltijd 19 oktober

Wereldmaaltijd 19 oktober
Aanmelden per e-mail:
Jenny Woltjer of Petra van' t Wout
 
Kerk-op-schoot viering 14 oktober

Kerk-op-schoot viering 14 oktober
Een sprankelende, speelse viering voor kinderen van 0-8 jaar met hun (groot) ouders. Het thema dat we deze middag gaan behandelen is: Schepping.
De viering is in de Drumptse Hof, de Balije 1 in Tiel.
Aanvang 15.30 uur.
Voor meer informatie, graag een mail aan ds. Karin Spelt
 
Gemeenteavond 10 oktober Gemeenteavond 10 oktober
Op 10 oktober hopen we elkaar te ontmoeten tijdens de gemeente avond in de Drumptse Hof, met als thema “Hart voor elkaar!”.
Als kerkenraad willen we u dan ook kort op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen in onze Plaatselijke Regeling.
De laatste wijzigingen hebben betrekking op de werkwijze van de taakgroepen en de werkgroep Wadenoijen. De conceptversie is nu gereed.
Klik hier voor de Plaatselijke Regeling en klik hier voor de bijlagen.
 
lees meer »
 
Startzondag 2 september

Startzondag 2 september
Op zondag 2 september gaan we als PG Tiel weer van start voor een nieuw seizoen.
Dat doen we met een gezamenlijke viering-voor-alle-leeftijden in de St. Maartenskerk, 10.00 uur aanvang. Als thema voor deze Startzondag is gekozen: .........als een kind !
Aan de hand van filmbeelden en een stukje cabaret willen we dit thema gaan uitwerken.
Het Jeugdorkest o.l.v. Dieuwertje Verzaal hoopt ook weer medewerking te verlenen.
Deze viering is ook de opmaat voor een nieuw jaarthema, dat als motto heeft gekregen: Gaan op de levensweg! Onze eerste stappen op deze levensweg zetten we dus ...als een kind.

Namens de voorbereidingsgroep, Leen de Ronde
 
AED bij de Drumptse hof

AED bij de Drumptse hof
Op vrijdag 1 juni is een buitenkast voor een AED bij de Drumptse Hof in werking gesteld. Stichting Heartsafe Tiel zet zich in om in de hele gemeente AED’s te plaatsen én werkt aan een netwerk van 24 uur per dag bereikbare AED’s in de gemeente Tiel. Deze AED bij de Drumptse Hof is onderdeel van dit netwerk.

Lees het hele artikel met foto's in de Tielenaar.
 
Uitnodiging kindernevendienst activiteit 1 juli 12.00 uur

Uitnodiging kindernevendienst activiteit 1 juli 12.00 uur
Als afsluiting van het seizoen willen we met alle kinderen van de kindernevendienst iets leuks doen! Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing…. maar “we gaan op zoek naar …”
lees meer »
 
Kerk en krant 31 mei

Kerk en krant 31 mei
19:30 uur in 't café van Zinder, Rechtbankstraat 3.

Het is weer zo ver, we gaan met elkaar in gesprek over een actueel thema uit de krant. Een initiatief van de Protestantse Gemeente Tiel, bedoeld voor iedereen die zich aangesproken voelt en mee wil praten.

Kom op donderdag 31 mei 2018 naar het café in Zinder, ons mooie cultuurcentrum en ga rond de stamtafel in gesprek met uw tafelgenoten. We gaan proberen een relatie te leggen tussen ethische vragen en de eigen levensbeschouwing van de deelnemers.
Neem een krantenartikel mee waar je graag over wilt praten (uiteraard niet verplicht!) en schuif aan. Iedereen is van harte welkom.

Info: Ton de Bruijn, tondebruijn49@hotmail.com of 0344 610296
 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018, gaan we weer dauwtrappen. Vertrek
6:00 uur met de fiets vanaf het Inloophuis. Om 8:00 uur is er een ontbijt in
het Inloophuis en om 9:00 uur dienst in de Caeciliakapel. Als u wilt deelnemen
aan het ontbijt, stuur dan even een bericht naar
han.de.neeling@hccnet.nl
 
Jaarverslag diaconie 2016

Jaarverslag diaconie 2016
De diaconie heeft een veelheid aan activiteiten die u kunt vinden op deze website. Een verslag van alle activiteiten kunt u vinden in het jaarverslag.
Het goedgekeurde jaarverslag over het kalenderjaar 2016 kunt u hier bekijken.
 
Jaarrekening diaconie 2016 Jaarrekening diaconie 2016
U kunt de jaarrekening over 2016 van onze diaconie hier vinden. Deze publicatie voldoet aan de ANBI richtlijnen.
 
Jeugdwerkfolder 2e helft 2017/2018

Jeugdwerkfolder 2e helft 2017/2018
Je vindt de folder hier!
 
Dienst 29 april in Drumpt

Dienst 29 april in Drumpt
Zondag cantate, 29 april, dienst in Drumpt en niet in de Sint Maarten!

Zondag cantate is een mooie gelegenheid om groots uit te pakken met zang in de kerk. Daarom was de dienst in de Sint Maarten gepland. Helaas blijkt het niet te lukken om voor deze zondag voldoende zangers en zangeressen bij elkaar te krijgen voor een mooi programma. Er is daarom besloten de dienst niet in de Sint Maarten plaats te laten vinden, maar in Drumpt, onze vaste vierplek.

Download hier de OVD zondag cantate, 29 april en hier de (vrije) vertaling van de drie liederen die door het kwartet zullen worden gezongen.

Namens de taakgroep eredienst,
Detlef Bohlken
 
Palmpasenstok maken

Palmpasenstok maken
Op zondag 25 maart is het palmpasen. Alle kinderen vanaf groep 1 zijn van harte welkom om een echte palmpasenstok te komen maken. U vindt de volledige uitnodiging HIER.
 
Avondgebeden 40 dagen tijd

Avondgebeden 40 dagen tijd
Een plek om stil te zijn – zo mag je de Caeciliakapel wel noemen. Een plek om tot rust te komen – juist ook door de week. In de voetstappen van vele eeuwen gebedsdiensten in het Caeciliaklooster vieren wij steeds in de Paarse tijden van het jaar korte vespers in de kapel. Steeds op woensdag van 19:00 tot 19:30 uur. Stilte en rust spelen een belangrijke rol, maar ook woord en gebed en vooral muziek.
lees meer »
 
Actie kerkbalans 2018 Actie kerkbalans 2018
In ons bericht op de zondagsbrief (van 4 februari jl.) hebben we gemeld dat er van alles fout is gegaan met Kerkbalans 2018. De (landelijke) L.R.P. (Leden Registratie-systeem Protestantse Kerk) heeft ons lelijk in de steek gelaten. Eén van de meest vervelende fouten is het meesturen van een onjuist toezeggingsformulier geweest. Daarop staat digitaal betalen genoemd en niet (zoals zou moeten) automatische incasso.
 
Veel mensen hebben deze mogelijkheid aangekruist. Daarmee is niet duidelijk of u van plan bent om digitaal te betalen via onze website. Omdat dat voor veel mensen niet de gebruikelijke manier is, gaan wij er van uit dat u automatische incasso hebt bedoeld, zeker wanneer uw bankrekening bij ons bekend is.
lees meer »
 
Bijstand in het pastoraat door ds. Lammie Stel Bijstand in het pastoraat door ds. Lammie Stel
Met ingang van 1 februari heeft de kerkenraad ds. Lammie Stel bereid gevonden om aan de Protestantse Gemeente Tiel bijstand in het pastoraat te verlenen, voor minimaal 5 uur en maximaal 10 uur in de week, gedurende de tijd dat ds Mieke Bregman nog niet volledig haar werk heeft hervat.

De coördinatie van haar pastorale werkzaamheden valt onder verantwoording van ds Leen de Ronde.
Ds Stel zal dus zelf geen aanspreekpunt voor pastoraal contact zijn.
Tijdens de dienst van 4 februari zal zij in Drumpt aan de gemeente voorgesteld worden.

Namens de kerkenraad,  Leen de Ronde, scriba a.i.
 
Kerk op Schoot viering 28 januari om 15:30 uur Kerk op Schoot viering 28 januari om 15:30 uur
Zondag 28 januari om 15:30 uur Sprankelende, belevingsgerichte viering voor kinderen van 0-6 jaar met hun (groot) ouders
We sluiten de viering met limonade, iets lekkers en koffie en thee. Na de viering mogen de kinderen nog samen spelen en knutselen.

De poster kun je hier downloaden.
 
Eindejaarscollecte 2017

Eindejaarscollecte 2017
Onze kerk, een open huis
We willen liefde en gastvrijheid tonen aan mensen buiten onze kerkmuren, dichtbij en veraf. Een kerk die verbindend en gastvrij aanwezig is in de samenleving. We willen omzien naar kwetsbare mensen die lijden onder oorlog en geweld, eenzaamheid of discriminatie. We helpen gemeenschappen van christenen in andere landen om een open huis te zijn voor elkaar en anderen.
Doet u met ons mee? Dat kan door te geven aan de eindejaarscollecte!
Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die we als kerkenraad zorgvuldig uitkiezen.
U kunt uw bijdrage overmaken via iDEAL via deze link.
Hartelijk dank voor uw bijdrage namens uw kerkenraad.
 
Parkeren kerstnachtdienst

Parkeren kerstnachtdienst
In verband met de Kerstnachtdienst op 24 december a.s. in de St. Maartenskerk is de inrijtijd van de ondergrondse parkeergarage Westluidense Poort(onder het Bleekveld) uitgebreid. Normaal kan men tot 22.00 uur inrijden, op zondag 24 december a.s. kan men tot 23.00 uur de parkeergarage in. Uitrijden kan altijd!
 
Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest
Op zondag 17 december jl is er door de kinderen hard gewerkt: vanaf het middaguur is er geknutseld, gerepeteerd, lol gemaakt en tussendoor samen gegeten en gedronken. Om 16.00 uur was er het kinderkerstfeest: een prachtige voorstelling opgevoerd door de kinderen. Voor een foto impressie van de hele middag klikt u hier.
 
Uitnodiging Oecumenische Bijbelgroep 12 december Uitnodiging Oecumenische Bijbelgroep 12 december
Als Oecumenische Bijbelgroep hebben we ons verdiept in de evangelielezing en wat dat voor ons zelf betekent. Regelmatig voeren we mooie geloofsgesprekken. Voel je je aangesproken? Dan ben je van harte welkom om mee te doen aan ons (geloofs) gesprek. Je hoeft echt geen Bijbelkenner te zijn.
Onder leiding van Ed van de Moosdijk.

Wanneer:
12 december 2017 van 19:30 tot 21:00 uur
Plaats:
Pastorie Dominicus, Sint Walburgkerkpad 3 Tiel
 
Dit is een activiteit van de taakgroep Vorming & Toerusting; de taakgroep is te bereiken via VenT@pgtiel.nl.
Het hele V&T programma van najaar 2017 vindt u hier: in een lijst of een plaatje.
 
Kerk en krant

Kerk en krant
Donderdag 30 november, 19.30-21.00 uur in cultuur centrum Zinder.
Houd je van een goed gesprek over wat je raakt in het nieuws? Vind je het boeiend om met verschillende mensen te spreken over actuele thema’s?  Kom dan op de laatste donderdag van de maand naar het café in cultuur centrum Zinder. Rond de stamtafel gaan we met elkaar in gesprek. We proberen een relatie te leggen met ethische vragen en de eigen levensbeschouwing  van de deelnemers. Neem een krantenartikel mee waar je graag over wilt praten. Ieder is vrij aan te schuiven. Meer informatie en opgave bij Ds. Karin Spelt.
 
Beheerder gezocht voor de Ceciliënhof Beheerder gezocht voor de Ceciliënhof
Na vele jaren met grote betrokkenheid het beheer/verhuur van de Cecilienhof te hebben verzorgd heeft Pieter Geleijns aangegeven het wat rustiger aan te willen doen. Daarom zijn we nu op zoek naar een vrijwilliger die zijn taak wil overnemen.
Mocht u iets willen betekenen voor onze gemeente of meer informatie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters via email kerkrentmeesters@pgtiel.nl of even bellen naar Oriana Poldervaart tel. 06-52 331 246 of Kees van Burk 06-53 162 149.
 
Jeugdwerkfolder 2017-2018

Jeugdwerkfolder 2017-2018
De folder met alle activiteiten (en dat zijn er VEEL) is uitgekomen. Alle activiteiten voor de eerste helft van seizoen 2017-2018 staan hierin vermeld. Ook alle contactpersonen staan bij ieder onderdeel vermeld. Voor alle specifieke vragen kunt u terecht bij de genoemde contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u terecht op dit emailadres.
Klik op het plaatje voor de folder.