Website archief 2019 Website archief 2019
Hier staan artikelen die in het verleden op de homepage hebben gestaan. Om onze website aktueel te houden verplaatsen we de meeste artikelen na 4 weken naar het archief. Het archief is per kerkelijk jaar, dus niet per kalenderjaar.
 
Nu sijt wellecome

Nu sijt wellecome
Oratoriumkoor Euphonia Rhenen en het Betuws Symfonieorkest nodigen u uit om samen met hen de adventstijd in te gaan.
Ze hebben hun stemmen en instrumenten gebundeld om een mooi programma neer te zetten met werken van Mendelssohn en Franck.
Op het programma staan o.a. de geliefde psalmen 42 (Wie der Hirsch schreit) en 55 (Hear my prayer) en de kerstcantate Vom Himmel Hoch. Van Franck wordt de symfonie in d kleine terts gespeeld.
lees meer »
 
Informatie avond 20-11

Informatie avond 20-11
Beste gemeenteleden,

De kerkenraad van de PGTiel heeft het voornemen om op woensdag 20 november een avond te beleggen voor onze gemeenteleden waarop we onze ideeën kenbaar willen maken over de toekomst van onze PGTiel. U wordt van harte uitgenodigd om vanaf 19.30 binnen te lopen in de Drumptsehof voor een kopje koffie en thee, waarna wij om 20.00 onze avond beginnen.

Wim Wassink (voorzitter kerkenraad)
 
Uitnodiging voor Sirkelslag Kids 2019

Uitnodiging voor Sirkelslag Kids 2019
Het is bijna zover: Sirkelslag Kids komt er weer aan!
 
Vrijdagavond 15 november gaan we samen, met allemaal kinderen uit heel Nederland, het online spel SIRKELSLAG spelen.
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 dan ben je van harte welkom in de Drumptse Hof om 19.20 uur, zodat we om half acht klaar kunnen zitten om aan het spel te beginnen.

Het thema dit jaar is ‘In het donker zoeken naar licht'.
Doe je ook mee!? Meld je dan aan bij:
Tineke T 0344 - 643886 of Sandra T 0344 - 617178
E-mail: kinderleerhuis@pgtiel.nl
lees meer »
 
Verslag van de Groene Kerk Zondag 20-10-2019 Verslag van de Groene Kerk Zondag 20-10-2019
Voorgangers: Ds. Mieke Bregman en pastor Ed van de Moosdijk
Gezamenlijke Oecumenische viering Oogstdankfeest in de Dominicuskerk
Thema was: God schiep de mens als rentmeesters.

Het was een mooie oogstdienstviering met prachtige zang van het Kinderkoor Doreminicus o.l.v. Sarah Visser.

De kerk was goed gevuld, mede dankzij de goede vertegenwoordiging van de Protestantse gemeente Tiel. Mieke Bregman en Ed vd Moosdijk hebben deze viering samen begeleid waarbij Mieke de overweging (preek) heeft gedaan.

Wilt u de preek nog eens nalezen, klik hier.
 
lees meer »
 
Werkgroep Groene Kerk bij Parochiedag

Werkgroep Groene Kerk bij Parochiedag
a.s. Zondag is er in de Dominicuskerk Parochiedag, een feestelijke Eucharistieviering met mensen uit de hele Suitbertusparochie en  belangstellenden. Na afloop is er een gezellig en interessant programma. Het thema is: ‘bruggen bouwen" waarbij er vanaf 11:40 uur na de viering volop gelegenheid is om elkaar te ontmoeten, om met elkaar informatie te delen en ervaringen uit te wisselen.

In het linker gangpad staan een aantal organisaties klaar, waaronder de werkgroep Groen Kerk, om informatie te geven, om te horen hoe het bij andere gemeenschappen gaat en om ervaringen met elkaar te delen, waarbij wij allemaal van harte zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze informatiemiddag.

Klik op hier, voor meer informatie en het dagprogamma. U treft workshops aan voor koorleden, kinderen, icoonschilderen, stadswandeling, Bibliodrama, rondleiding kerk, Maatjesproject, Inloophuis enz...

We zien u zondag graag bij een van de informatietafels.

Namens de gezamenlijke werkgroep Groene Kerk van Dominicus Gemeenschap en Protestante Gemeente Tiel.
 
 
Verzamel vanaf nu bloemenzaden voor de bijen om het volgend jaar goed door te komen Verzamel vanaf nu bloemenzaden voor de bijen om het volgend jaar goed door te komen

Is het niet mooi, dat wij met ons allen de bijen en andere insecten kunnen helpen? Dat kan door vanaf nu zaden te gaan verzamelen en deze met elkaar uit te wisselen na de Oogstdienst op 20 oktober.

Geef deze zaden af in één van de kerken, bij iemand van de werkgroep Groene Kerk of neem deze mee naar de Oogstdienst.

Wij zien u graag op zondag 20 oktober bij de Oogstdienst. Het belooft een mooie en inspirerende viering te worden.

Namens de Werkgroep Groene Kerk
groenekerk@pgtiel.nl
lees meer »
 
Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Donderdag 31 oktober 2019
Caeciliakapel, Kerkstraat 34, Tiel
Welkom van 19.00 tot 21.00 uur

om een kaarsje te branden,
een herinnering te delen,
een moment stil te zijn…


 
Uitnodiging Wereldmaaltijd 2019 Uitnodiging Wereldmaaltijd 2019


Klik of tik op het plaatje voor meer informatie
 
Hét evenement Groen Geloven

Hét evenement Groen Geloven
GroeneKerkendag 2019
GroenGelovig en GroeneKerkenactie gaan nauw samenwerken om een groene beweging onder christenen in Nederland verder op gang te brengen. Met het evenement Groen Geloven op 5 oktober willen de initiatiefnemers christenen en geloofsgemeenschappen laten ontdekken wat de volgende stap is naar een duurzame levensstijl. Hanna van der Horst, projectleider van Groen Geloven: ‘We willen samen christenen een nieuw perspectief bieden op Gods schepping.’

GroeneKerken.nl
KerkenMilieu.nl
GroenGelovig.nl
 
Jaarverslag diaconie 2018

Jaarverslag diaconie 2018
De diaconie heeft een veelheid aan activiteiten die u kunt vinden op deze website.
Een verslag van alle activiteiten kunt u vinden in het jaarverslag.
Het goedgekeurde jaarverslag over het kalenderjaar 2018 kunt u hier bekijken.

Voor vragen, opmerkingen en/of complimenten kunt u ons een mail sturen.
 
Hét duurzaamheidsevent van 2019: Groen Geloven Hét duurzaamheidsevent van 2019: Groen Geloven

Ontdek jouw volgende stap naar een duurzame levensstijl. Groen Geloven biedt je nieuw perspectief op de aarde als Gods Schepping. Laat je inspireren door prikkelende speeches, ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en ontvang theologisch onderwijs over ecologische gerechtigheid.

Deze dag ontdek je welke concrete stappen jij kunt zetten om thuis, in je kerk en in je omgeving het verschil te maken. Tijdens workshoprondes kun je je verdiepen in specifieke thema’s en de afsluitende netwerkborrel geeft je alle kans om mensen te ontmoeten die net als jij op zoek zijn naar een levensstijl die recht doet aan mens en natuur.

Groen Geloven is een initiatief van GroenGelovig en GroeneKerkenactie, georganiseerd door: Tear, Christenunie, Kerk in Actie, de EO, A Rocha, Micha Nederland, CCA, CGMV en Laudato SI werkgroep Nederland.

Enkele werkgroepleden van onze eigen Groene Kerk hebben zich al opgegeven; andere belangstellenden zijn welkom! 

 
Grootse plannen met: de Maartenskerk

Grootse plannen met: de Maartenskerk
Er zijn grootse plannen met de Sint Maartenskerk en daarover is nieuws te melden. De kerk is voor de zomer al een aantal keer op een prachtige manier ingezet bij bijzondere evenementen zoals de “Samenloop voor Hoop” en de traditionele dodenherdenking. Tijdens de zomermaanden was er de openstelling van de kerk op zaterdagmiddag waarbij kunstwerken te  bewonderen waren. Ook bekeken veel Tielenaren hun stad vanuit de lucht na een beklimming van de Sint Maartenstoren. Na de zomer was er op 1 september het ligconcert van “Muzikale Monumenten in Rivierenland”.
lees meer »
 
Uitnodiging 15 september op Open Monumentendag in de St. Maartenskerk

Uitnodiging 15 september op Open Monumentendag in de St. Maartenskerk
Expositie in de Sint Maartenskerk
Op Open Monumentendag, 15 september van 12:00 tot 17:00 uur kunt u een prachtige expositie bekijken van twee kunstenaars. De kunstenaars Andrea Gulickx en Marja Grönloh zullen zelf ook aanwezig zijn deze dag.

Ook kunt u de Sint Maartenstoren beklimmen
De Sint Maartenstoren is geopend en kan worden beklommen op Open Monumentendag, 15 september om 12:15, 13:30 en 15:00 uur staat de torengids voor u klaar om u te vergezellen naar de top. (€1,- p.p.; maximale groepsgrootte 10pers.; kinderen vanaf 10 jaar)
lees meer »
 
Bekendmaking prijs vega actie Groene Kerk Bekendmaking prijs vega actie Groene Kerk
Tijdens de Veertigdagentijd hebben wij als Groene Kerk werkgroep u uitgenodigd om 6 dagen de uitdaging aan te gaan alleen vegetarisch, dus zonder vlees en vis te eten.
Via onze kerk website waren en zijn er nog veel recepten op te vragen.

Zondag 26 mei, na dienst in Drumpt willen wij u bekend maken wie in aanmerking is gekomen voor deze verrassing.

Dit is een actie vanuit de werkgroep Groene Kerk en Vegan-Kookclub
 
Een meisje dat geen dieren wil eten Een meisje dat geen dieren wil eten
 
Uitnodiging bloemzaden verzamelen

Uitnodiging bloemzaden verzamelen
Verzamel vanaf nu bloemenzaden voor de bijen, om het volgend jaar goed door te komen!

Dat kan, door vanaf nu zaden te gaan verzamelen en deze met elkaar uit te wisselen na de Oogstdienst op 20 oktober. U kan de zaden dan uitstrooien in uw tuin of elders.

Geef deze zaden af in één van de kerken, bij iemand van de werkgroep Groene Kerk of neem deze mee naar de Oogstdienst.

Wij zien u graag op zondag 20 oktober bij de Oogstdienst.

Namens de Werkgroep Groene Kerk
groenekerk@pgtiel.nl
 
Veiligheid tijdens de kerkdienst

Veiligheid tijdens de kerkdienst
Tijdens de diensten in Drumpt verschijnen steeds vaker kerkgangers met een rollator. We zijn blij dat deze mogelijkheid bestaat, maar moeten wel rekening houden met de veiligheid en de vrije doorgang van het middenpad. Daarom hebben we een aantal rollator plaatsen gemaakt, aan beide zijden van het gangpad, door middel van bordjes op de stoelen. Op die plek is de stoel ervoor weggehaald, zodat de rollator niet in het gangpad hoeft te staan, maar voor de eigenaar kan staan. De koster zal u graag helpen als u toch op een andere plaats wilt zitten.
We verzoeken iedereen vriendelijk om deze plaatsen vrij te houden voor onze mede kerkgangers met een rollator.
De kosters in Drumpt
 
Verzamel vanaf nu bloemenzaden voor de bijen om het volgend jaar goed door te komen Verzamel vanaf nu bloemenzaden voor de bijen om het volgend jaar goed door te komen

Is het niet mooi, dat wij met ons allen de bijen en andere insecten kunnen helpen? Dat kan door vanaf nu zaden te gaan verzamelen en deze met elkaar uit te wisselen na de Oogstdienst op 20 oktober.

Geef deze zaden af in één van de kerken, bij iemand van de werkgroep Groene Kerk of neem deze mee naar de Oogstdienst.

Wij zien u graag op zondag 20 oktober bij de Oogstdienst. Het belooft een mooie en inspirerende viering te worden.

Namens de Werkgroep Groene Kerk
groenekerk@pgtiel.nl
lees meer »
 
Groene Kerk Actie: de Vegetarische Week Groene Kerk Actie: de Vegetarische Week
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Veel Christenen gebruiken deze Veertigdagentijd om te bidden en te vasten. Bijvoorbeeld een week lang vasten door geen vlees of vis te eten.

Uitnodiging:
doet u ook met ons mee om met ingang van 25 maart 2019 minstens 6 dagen lang vegetarisch, dus vlees- en visloos te eten.

Vegetarische recepten:
op de website vindt u voor alle dagen een dagmenu met recepten voor het ontbijt, de lunch en het diner.

Klik hier of op het plaatje voor de heerlijke recepten.

Als Groene Kerk werkgroep hebben we ook nog een leuke verrassing:
onder diegenen die de uitdaging zijn aangegaan en 6 dagen vegetarisch, dus zonder vlees en vis hebben gegeten, verloten we een mooie prijs. Wat het is vertellen we natuurlijk niet, maar het is zeer de moeite waard!

Wij vragen u dan om foto’s te maken van uw gerechten en deze in te sturen naar groenekerk@pgtiel.nl

Dit is een actie vanuit de werkgroep Groene Kerk en Vegan-Kookclub
 
Terugblik op een geslaagde klimaatmars

Terugblik op een geslaagde klimaatmars
Ruim 35.000 mensen kwamen zaterdag 10 maart naar Amsterdam voor de klimaatmars. Samen drongen ze aan op een doortastend klimaatbeleid van het kabinet. De kerken in Nederland werden vertegenwoordigd door ten minste 110 verschillende kerken. Ook onze Groene Kerk was vertegenwoordigd door Jaap Baas en Sandra Griffioen. Klik hieronder voor het hele verslag van de gezamenlijke Groene Kerken.

 
Hét evenement Groen Geloven

Hét evenement Groen Geloven
GroeneKerkendag 5 oktober 2019
GroenGelovig en GroeneKerkenactie gaan nauw samenwerken om een groene beweging onder christenen in Nederland verder op gang te brengen. Met het evenement Groen Geloven op 5 oktober willen de initiatiefnemers christenen en geloofsgemeenschappen laten ontdekken wat de volgende stap is naar een duurzame levensstijl. Hanna van der Horst, projectleider van Groen Geloven: ‘We willen samen christenen een nieuw perspectief bieden op Gods schepping.’

GroeneKerken.nl
KerkenMilieu.nl
GroenGelovig.nl
 
Uitnodiging voor de Zomerexpositie in de St. Maartenskerk Uitnodiging voor de Zomerexpositie in de St. Maartenskerk
Op de zaterdagen 10, 17, 24 en 31 augustus kunt u een prachtige expositie bekijken van twee kunstenaars.
Kerk is geopend van 12:00 uur tot 17:00 uur.
Een reportage over Jac. P. Thijsse vormde voor fotografe Andrea Gulickx de aanleiding tot een experiment met de stroming van water, licht en landschap.

Tevens ziet u het bijzondere werk van Marja Grönloh. Zij creeërt met zelf geschept papier twee en drie dimensionale objecten.

Uiteraard is deze dagen ook de toren geopend om met een gids te beklimmen.
lees meer »
 
GroeneKerk-actie: één week geen vlees...

GroeneKerk-actie: één week geen vlees...
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Een goed moment om een nieuw begin te maken. Veel Christenen gebruiken deze Veertigdagentijd om te bidden en te vasten. Bijvoorbeeld een week lang vasten door geen vlees of vis te eten.

Uitnodiging:
Wij dagen u uit om met ingang van 25 maart met ons mee te doen en 6 dagen lang vegetarisch, dus vlees- en visloos te eten.

Als u om recepten verlegen zit:
op de website vindt u alle dagen een dagmenu met recepten voor het ontbijt, de lunch en het diner.

Helpt u ons mee?
Het zou fijn zijn als u ons helpt om deze dagmenu’s samen te stellen, dus heeft u nu al een goed recept voor het ontbijt, de lunch of het diner… graag insturen naar groenekerk@pgtiel.nl .
Alvast hartelijk dank!

Als Groene Kerk werkgroep hebben we ook nog een leuke verrassing:
onder diegenen die de uitdaging zijn aangegaan en 6 dagen vegetarisch, dus zonder vlees en vis hebben gegeten, verloten we een mooie prijs. Wat het is vertellen we natuurlijk niet, maar het is zeer de moeite waard!

Wij vragen u dan om foto’s te maken van uw gerechten en deze in te sturen naar groenekerk@pgtiel.nl

Dit is een actie vanuit de werkgroep Groene Kerk en Vegan-Kookclub
 
GroeneKerkenactie 10 maart klimaatmars te Amsterdam

GroeneKerkenactie 10 maart klimaatmars te Amsterdam
Op 10 maart loopt GroeneKerkenactie mee met de klimaatmars te Amsterdam. Door mee te lopen aan de klimaatmars willen we kenbaar maken dat we als gelovigen het zorgen voor Gods schepping erg belangrijk vinden. Loopt u met ons mee?
IK LOOP MEE!
Tevens is er ook een lokale manifestatie op 10 maart a.s. voor alle kerkleden die niet in de gelegenheid zijn naar Amsterdam te gaan. Klik hier voor meer informatie.
lees meer »
 
Beklimmen Sint Maartenstoren Beklimmen Sint Maartenstoren

De Sint Maartenstoren is geopend en kan worden beklommen op 10, 17, 24 en 31 augustus van 12:00 tot 17:00 uur.
Om 12.30, 13.30 en 15.00 uur staat de torengids voor u klaar om u te vergezellen naar de top.
En wilt u klimmen onder het genot van de vrolijke klanken van het carillon? De stadsbeiaardier demonstreert zijn werk tijdens de beklimming van 13.30 uur!
(€1,- p.p.; maximale groepsgrootte 10 pers.; kinderen vanaf 10 jaar)
Tevens is er een prachtige expositie in de kerk met het werk van Andrea Gulickx en Marja Grönloh.
 
Bericht vanuit de kerkenraad

Bericht vanuit de kerkenraad
Op zondagmorgen 28 juli, 4, 11 en 18 augustus houden we onze eredienst in de Maartenskerk. Vooruitlopend op zomerse temperaturen en het gegeven dat sommige van onze gemeenteleden daar niet zo goed tegen kunnen, hebben we dit besluit genomen. De overige zomerse zondagen is er behalve in de Drumptse kerk ook een dienst in Wadenoijen of de Caeciliakapel, zodat men kan kiezen voor een wat koelere kerk, mocht dat voor sommigen onder ons nodig zijn.
 
Overstapdienst en ejtseefmosredna

Overstapdienst en ejtseefmosredna
Op zondag 14 juli vindt de overstapdienst plaats in de kerk in Drumpt. De kinderen die in groep 8 van de basisschool zitten, nemen dan afscheid van de kindernevendienst. Het wordt een dienst voor jong en oud waarbij het verhaal van de Barmhartige Samaritaan centraal staat. We hopen jullie daar allemaal te zien!

Na de dienst is de afsluiting van het seizoen van de kindernevendienst, het wordt een EJTSEEFMOSREDNA. Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing, maar alles gaat een beetje anders dan anders.
 
Geen gemeente avond 10 juli

Geen gemeente avond 10 juli
Bericht vanuit de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Helaas zien we ons als kerkenraad genoodzaakt om de geplande gemeente avond van 10 juli te annuleren.

De opzet van deze gemeente avond was een gezamenlijk gesprek over de toekomst van onze gemeente, en dan met name gericht op de inzet van onze personele bezetting, de menskracht, nu twee van onze predikanten zijn vertrokken.

Ter voorbereiding op deze gemeente avond was er op 24 juni een gespreksbijeenkomst met de klankbordgroep. Een mooie avond waarbij mogelijkheden en wensen werden besproken en het duidelijk werd dat we toch wel heel graag aan de verdere opbouw van onze gemeente willen werken. Tegelijkertijd horen daar ook de kerkgebouwen en het financiële kader bij.

Het ontbreekt echter op dit moment nog aan een plan met begroting waarin behalve de menskracht ook de kerkgebouwen en eventuele investeringen worden meegenomen. Hoe graag we ook met elkaar het gesprek aan hadden willen gaan over de toekomst van onze gemeente, op dit moment lukt het nog niet. We zijn nog niet ver genoeg in het proces. Dat is een pijnlijke realiteit, en dat spijt ons bijzonder.

Als kerkenraad hebben we daarom afgelopen maandag besloten om de gemeente avond van 10 juli te annuleren en een moment te kiezen na de zomer. De komende periode wordt benut om een helder, integraler plan op te stellen zodat we straks daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan.

U hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Namens de kerkenraad,

Cornel Kirpestein
scriba PGT
 
Nieuw kinderlied

Nieuw kinderlied
In de kerk in Drumpt gebruiken we sinds kort een nieuw kinderlied. Er is een stapel afdrukken gemaakt; deze afdruk past precies in uw liedboek. En we hebben ook lijmstiften neergelegd, zodat u het briefje kunt vastplakken en het niet meer uit het liedboek kan vallen. Heeft u nog een oud briefje? Bij beide ingangen liggen de nieuwe briefjes en een lijmstift.

de Kindernevendienst

 
Liturgische kleden Liturgische kleden
Vorig jaar hebben we gekeken hoe we liturgische elementen vanuit de ‘gereformeerde’ kerk naar Drumpt konden brengen.

De Bijbel uit de gedachtenishoek heeft een nieuwe plek gekregen in de gedachtenishoek in Drumpt. Het tinnen avondmaalstel staat op de liturgie tafel en bij het Heilig Avondmaal wordt de aardewerken kan met beker gebruikt voor de druivensap.

Een stil verlangen was er om de liturgische kleden uit de Schaepmanstraat een plek te geven in Drumpt. Deze kleden zijn door enkele gemeenteleden zelf gemaakt.

Na Pinksteren zullen we gebruik gaan maken van de liturgische kleden uit de Schaepmanstraat. Hier zijn we blij mee. Want wanneer je samen verder gaat is het fijn om dingen uit je ‘oude huis’ terug te zien in je ‘nieuwe huis’.

Mocht u vragen, ideeën of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met één van de leden van de werkgroep herinrichting gebouwen.

 
lees meer »
 
Groot onderhoud kerkgebouwen

Groot onderhoud kerkgebouwen
Op dit moment worden er in opdracht van het College van Kerkrentmeesters onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Sint Maartenskerk, de Caeciliakapel en de kerk in Wadenoijen. Het betreft de uitvoering van het onderhoudsplan 2014-2019. Op deze onderhoudswerkzaamheden is door de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) gedeeltelijk subsidie toegekend.
lees meer »
 
Solidariteitskas 2019 Solidariteitskas 2019
U heeft een brief ontvangen voor de Solidariteitskas (of u ontvangt deze zeer binnenkort). U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken via uw eigen bank; een rechtstreekse betaallink vindt u via onze SKG site.
 
Bekendmaking prijs vega actie Groene Kerk Bekendmaking prijs vega actie Groene Kerk
Tijdens de Veertigdagentijd hebben wij als Groene Kerk werkgroep u uitgenodigd om 6 dagen de uitdaging aan te gaan alleen vegetarisch, dus zonder vlees en vis te eten.
Via onze kerk website waren en zijn er nog veel recepten op te vragen.

Zondag 26 mei, na dienst in Drumpt willen wij u bekend maken wie in aanmerking is gekomen voor deze verrassing.

Dit is een actie vanuit de werkgroep Groene Kerk en Vegan-Kookclub
 
Boekverwijzingen n.a.v. pastorale avond over dementie Boekverwijzingen n.a.v. pastorale avond over dementie
Dinsdag 7 mei was er een informatieavond over dementie.

Aart van Drie, geestelijk verzorger locaties Vrijthof en Westerhof in Tiel, heeft een hele mooie presentatie gegeven over dementie en pastoraat.

Klik hieronder op 'Lees meer' voor de beloofde verwijzingen naar de literatuur.
 
lees meer »
 
Kruishulde op Goede Vrijdag

Kruishulde op Goede Vrijdag
Beste lezer,
We hadden als onderdeel van de Goede Vrijdag viering in de Caeciliakapel een kruishulde.  
 
lees meer »
 
Boekenkring over 'de Trooster' 

Boekenkring over 'de Trooster' 

Donderdag 25 april 2019 
Boekenkring over 'de Trooster'
 
Locatie: Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel 
Tijdstip: 20:00 uur

Boekenkring over 'de Trooster' van Esther Gerritsen.

Graag opgave vooraf mieke.bregman@online.nl
 

 
Terugblik afscheid Ds. Karin Spelt Terugblik afscheid Ds. Karin Spelt
Eén ding weten we zeker na in korte tijd zowel het afscheid van Leen de Ronde als van Karin Spelt
georganiseerd te hebben: Verbindende feesten vieren met elkaar, dat kunnen we!
Het was weer een mooi feest, afgelopen zondag 7 april in de Maartenskerk.
Anders dan bij Leen, maar niet minder hartelijk en helemaal passend bij Karin.
Karin koos ervoor om alles op 1 dag te doen. Dus na de feestelijke viering, die gericht was op ontmoeting en verbinding, was er een lunch waarvoor heel veel mensen iets lekkers aangedragen hadden in de sfeer van honingkoek, salades in allerlei varianten en hartige taart.
En mooie tapashappen, verzorgd door de mensen van Buitensporig die daar speciaal op zondagmorgen voor waren komen werken.
Voor foto's, klik hier.
lees meer »
 
Jaarrekening diaconie 2017

Jaarrekening diaconie 2017
De jaarrekening van 2017 van onze diaconie was al beschikbaar; er is nu een update waar ook de gegevens van het inloophuis bijgevoegd zijn. U kunt deze hier vinden. Deze publicatie voldoet aan de ANBI richtlijnen.
Voor vragen kunt u per email terecht bij de penningmeester van de diaconie, dhr. Jur van den Akker.
 
Uitnodiging zondag 7 april afscheid van Ds. Karin Spelt in de Maartenskerk

Uitnodiging zondag 7 april afscheid van Ds. Karin Spelt in de Maartenskerk
In verband met het vertrek naar de Protestantse Gemeente Drempt Oldenkeppel bent u aanstaande zondag 7 april van harte welkom bij afscheidsdienst om 10.00 uur in de St. Maartenskerk, Kerkplein 3, 4001 MX Tiel. In deze dienst nemen wij afscheid van Ds. Karin Spelt. Karin is ruim 16 jaar predikant geweest in Tiel Wadenoijen en wordt losgemaakt van de Protestantse Gemeente Tiel. In deze dienst gaan naast Ds. Karin Spelt ook Ds. Detlef Bohlken en Ds. Mieke Bregman voor.

Aan het einde van de dienst wordt Karin een persoonlijk afscheidscadeau aangeboden.
Daarnaast is er op voorstel van Karin een gift voor de stichting Evim. Dit is een groep Turkse, Marokkaanse en Nederlandse vrouwen, die zich inzetten voor de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen binnen de Tielse Samenleving.

Na de dienst is er koffie met iets lekkers, dit loopt over in een lunch welke tot 14 uur duurt.
Van 12:15 tot 13:00 uur is er een moment om Karin persoonlijk toe te spreken. Zes verschillende groepen waarin Karin actief is geweest hebben zich hiervoor gemeld.
Mocht u daar ook een bijdrage aan willen leveren, laat het even weten aan Ds. Mieke Bregman
miekebregman@online.nl.
U bent van harte welkom bij deze viering.

Mocht u naar de verbintenisdienst van Karin op 14 april in Drempt – Oldekeppel gaan en nog een plaats over hebben in de auto, of er juist een zoeken, kunt u zich melden bij Cornel Kirpestein. C.kirpestein@upcmail.nl
Alvast hartelijk dank.
 
Toren Sint Maartenskerk beklimmen

Toren Sint Maartenskerk beklimmen
Toren beklimmen tijdens Samenloop voor Hoop
Beklim samen met de torengids de 54 meter hoge toren van de Sint Maartenskerk tijdens de Samenloop voor Hoop op 1 juni aanstaande.

Bij de rondleidingen van 14.30 en 15.15 uur demonstreert stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek het prachtige carillon van maar liefst 48 klokken!
Er zijn rondleidingen om 14.30, 15.15, 16.00 en 16.30 uur. Toegang is voor kinderen vanaf 10 jaar; toegang €3.
Zeker zijn van deelname? Meldt u aan via tieltoren@gmail.com.

Naast de middagbeklimmingen bieden wij u ook de unieke kans om ’s avonds laat de toren te beklimmen, om 21.45, 22.00 en 23.00 uur; toegang €10; aanmelden zeer aan te raden wegens beperkte groepsgrootte van 10 personen per keer!
 
Sint Maartenskerk Tiel: de geschiedenis herleeft Sint Maartenskerk Tiel: de geschiedenis herleeft
Voor komende zomer wordt duidelijk op welke manier de Sint Maartenskerk behouden kan blijven voor Tiel. De Protestantse Gemeente Tiel (PGT) heeft in de afgelopen periode diverse mogelijkheden onderzocht voor herbestemming en een betere exploitatie van het gebouw. Hierbij zijn echter weinig kansrijke initiatieven ontstaan. Dit is zorgwekkend, omdat het voor de PGT onmogelijk is de hoge kosten van het gebouw in de toekomst op te kunnen brengen.
lees meer »
 
Stille Week 2019 Stille Week 2019
 
Jaarverslag diaconie 2017

Jaarverslag diaconie 2017
De diaconie heeft een veelheid aan activiteiten die u kunt vinden op deze website. Een verslag van alle activiteiten kunt u vinden in het jaarverslag.
Het goedgekeurde jaarverslag over het kalenderjaar 2017 kunt u hier bekijken.
Voor vragen, opmerkingen en/of complimenten kunt u ons een mail sturen.
 
19 april Levende Kruisweg in Tiel

19 april Levende Kruisweg in Tiel
Vrijdag 19 april a.s. wordt de Levende Kruisweg in Tiel opgevoerd. Deze ‘traditionele’ vorm van The Passion begint om 15.00 uur in de Dominicuskerk, Sint Walburgkerkpad 1 en daarna gaat de tocht door de binnenstad van Tiel.  

Tijdens de tocht worden de laatste uren uit het leven van Jezus uitgebeeld, waarna de kruisweg eindigt in de St Maartenskerk. Het kinderkoor Doreminicus zorgt voor muzikale begeleiding en tijdens tocht is er steeds een korte uitleg.

De Levende Kruisweg wordt geleid door Ds. Detlef Bohlken en Pastoraal Werker Ed van de Moosdijk, de regie is in handen van Mathilde van den Berg.

 
Terugblik op een geslaagde klimaatmars

Terugblik op een geslaagde klimaatmars
Ruim 35.000 mensen kwamen zaterdag 10 maart naar Amsterdam voor de klimaatmars. Samen drongen ze aan op een doortastend klimaatbeleid van het kabinet. De kerken in Nederland werden vertegenwoordigd door ten minste 110 verschillende kerken. Ook onze Groene Kerk was vertegenwoordigd door Jaap Baas en Sandra Griffioen. Klik hieronder voor het hele verslag van de gezamenlijke Groene Kerken.

 
Groene Kerk Actie: de Vegetarische Week Groene Kerk Actie: de Vegetarische Week
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Veel Christenen gebruiken deze Veertigdagentijd om te bidden en te vasten. Bijvoorbeeld een week lang vasten door geen vlees of vis te eten.

Uitnodiging:
doet u ook met ons mee om met ingang van 25 maart 2019 minstens 6 dagen lang vegetarisch, dus vlees- en visloos te eten.

Vegetarische recepten:
op de website vindt u voor alle dagen een dagmenu met recepten voor het ontbijt, de lunch en het diner.

Klik hier of op het plaatje voor de heerlijke recepten.

Als Groene Kerk werkgroep hebben we ook nog een leuke verrassing:
onder diegenen die de uitdaging zijn aangegaan en 6 dagen vegetarisch, dus zonder vlees en vis hebben gegeten, verloten we een mooie prijs. Wat het is vertellen we natuurlijk niet, maar het is zeer de moeite waard!

Wij vragen u dan om foto’s te maken van uw gerechten en deze in te sturen naar groenekerk@pgtiel.nl

Dit is een actie vanuit de werkgroep Groene Kerk en Vegan-Kookclub
 
Terugblik afscheid Ds. Leen de Ronde

Terugblik afscheid Ds. Leen de Ronde
Toen ik zaterdagmorgen 16 februari over de markt liep gebeurde het een aantal keren dat ik een gemeentelid tegenkwam die er nog van liep na te genieten: het afscheidsfeest van Leen en Moni op vrijdagavond 15/2.
Het was ook mooi, ik kan me sinds het afscheid van Carolina Koops (in 2006) niet meer zo’n verbindend feest herinneren, waarin zoveel groepen vanuit de PGT zich presenteerden. Leen was nog onze enige fulltimer maar hij zat dan ook overal in.
lees meer »
 
Kerk-op-schoot viering op Zondag 17 maart

Kerk-op-schoot viering op Zondag 17 maart
Uitnodiging
Kom jij ook weer naar de kerk om te zingen, te bidden en te spelen?

Naar de Kerk-op-schoot viering op Zondag 17 maart 2019 - Drumptse Hof 15.30 uur

Thema: Het verloren schaap

Sprankelende , speelse viering voor kinderen van 0-8 jaar met hun (groot) ouders.
 
Tielse Groene Kerken Klimaatmanifestatie Tielse Groene Kerken Klimaatmanifestatie
n.a.v. de oproep van de gezamenlijke kerken tot de deelname aan de Groene Kerken-Klimaatmars op 10 maart a.s. is er ook een lokale manifestatie op 10 maart a.s. voor alle kerkleden die niet in de gelegenheid zijn naar Amsterdam te gaan.
lees meer »
 
RIJDEND BEIAARD IN DE MAARTENSKERK RIJDEND BEIAARD IN DE MAARTENSKERK
In het kader van de Serie ‘Orgel-plus concerten op de eerste donderdag van de maand’geven stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek en organist Ben Middeldorp op donderdag 4 april a.s. om 20.00 uur in de Maartenskerk een gezamenlijk concert.

Voor dit concert wordt een rijdend beiaard in de kerk geplaatst.
Op het programma prijken klassieke werken en arrangementen van bekende melodieën.

Het is voor de derde keer dat in de Maartenskerk het rijdende beiaard wordt bespeeld!

De toegang tot dit concert is traditiegetrouw gratis, aan de uitgang wordt een collecte gehouden.
 
Musical in 1 dag geannuleerd!!

Musical in 1 dag geannuleerd!!
Lieve mensen,

Teleurgesteld en met pijn in het hart moeten wij jullie mededelen dat de activiteit "Musical in 1 dag"  op 23 maart is geannuleerd.
Tegen al onze verwachtingen in lopen de aanmeldingen voor de musical dermate slecht dat we na lang en emotioneel overleg, hebben moeten besluiten dat we het niet gaan redden om voor 9 maart het minimum aantal deelnemers te krijgen.

Gelukkig krijgen we van de organisatie "de vliegende speeldoos" de kans om het op een ander moment nog een keer te proberen. Helaas word het nog even wachten voor we kunnen herkansen en kunnen wij nog geen nieuwe datum doorgeven maar wij hopen er dan met frisse moed toch een succes van te maken.

Met vriendelijke groeten,
Astrid Visser en team PGTiel
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via: kindernevendienst@pgtiel.nl
 
Verslag kerkenraadsvergadering 13 november

Verslag kerkenraadsvergadering 13 november
De verslagen van de kerkenraadsvergaderingen kunt u op de website vinden. Het goedgekeurde verslag van 13 november jl is nu toegevoegd.
 
Mee naar Kühlungsborn?

Mee naar Kühlungsborn?
Wie gaat er komende zomer mee naar Kühlungsborn in noord Duitsland?                  We zijn uitgenodigd het feest van het 800 jarig bestaan van de Johanniskirche in Kühlungsborn mee te vieren (weekend 27-29 september 2019). Sommige Kühlungsborners zijn bereid hun verhuurkamers-voor- toeristen dat weekend voor ons vrij te houden (gratis) , maar willen dat natuurlijk nu al weten. Maar ook andere gastgezinnen weten graag al wat hen te wachten staat. Geef je daarom in de komende week op als je mee wilt.
Op het voorlopig programma staan onder meer: voordrachten, lichtshow, toespraken van hotemetoten, theater, corso met figuren uit de geschiedenis van de kerk, kerkdienst, koffie met ….. In de vrije uurtjes kan je natuurlijk altijd even aan het strand of in de stad gaan kijken.

Werkgroep Kühlungsborn- Tiel
Anneke Petersen agpv3@hotmail.com    
 Jur van den Akker jur.vandenakker@telfort.nl  0631301064
http://www.kirche-kuehlungsborn.de  
http://www.kuehlungsborn.de
 
 
GroeneKerkenactie 10 maart klimaatmars te Amsterdam

GroeneKerkenactie 10 maart klimaatmars te Amsterdam
Op 10 maart 2019 loopt GroeneKerkenactie mee met de klimaatmars te Amsterdam. Door mee te lopen aan de klimaatmars willen we kenbaar maken dat we als gelovigen het zorgen voor Gods schepping erg belangrijk vinden. Loopt u met ons mee?
IK LOOP MEE!
lees meer »
 
GroeneKerk-actie: één week geen vlees...

GroeneKerk-actie: één week geen vlees...
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Een goed moment om een nieuw begin te maken. Veel Christenen gebruiken deze Veertigdagentijd om te bidden en te vasten.

Wij dagen u uit om met ingang van 25 maart met ons mee te doen en 6 dagen lang vegetarisch, dus vlees- en visloos te eten.

Als Groene Kerk werkgroep hebben we ook nog een leuke verrassing:
onder diegenen die de uitdaging zijn aangegaan en 6 dagen vegetarisch, dus zonder vlees en vis hebben gegeten, verloten we een mooie prijs. Wat het is vertellen we natuurlijk niet, maar het is zeer de moeite waard!

Helpt u ons mee?
Het zou fijn zijn als u ons helpt om deze dagmenu’s samen te stellen, dus heeft u nu al een goed recept voor het ontbijt, de lunch of het diner… graag insturen naar groenekerk@pgtiel.nl

Alvast hartelijk dank!
Dit is een actie vanuit de werkgroep Groene Kerk en Vegan-Kookclub
lees meer »
 
Stand AKB na eerste inventarisatie

Stand AKB na eerste inventarisatie
Vandaag werd de actie Kerkbalans 2019 afgesloten met het inzamelen van de ingeleverde enveloppen.

De kerkrentmeesters zijn verheugd u te kunnen melden dat na eerste telling een bedrag van € 172.000,00 is toegezegd. En dat terwijl dat na de eerste telling in 2018 om € 166.000,00 ging.
Dat ziet er dus hoopvol uit en dan moeten er nog verschillende enveloppen retour komen.

Aanstaande vrijdag 8 februari zal een volgende tussenstand bekend gemaakt kunnen worden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en ook zeer veel dank aan de lopers!
 
Uitnodiging voor het afscheid van Ds. Leen de Ronde

Uitnodiging voor het afscheid van Ds. Leen de Ronde
In verband met zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente te Kruiningen bent u van harte welkom bij het afscheid van Ds. Leen de Ronde.
Er zullen twee afscheidsmomenten zijn:
  • Een informele avond op vrijdag 15 februari van 19.30 tot 22.00 uur in de Drumptse Hof, De Balije 1 te Tiel.
  • De officiële afscheidsdienst, waarin hij losgemaakt wordt van de Protestantse Gemeente Tiel wordt gehouden op zondag 17 februari om 10.00 uur in de St. Maartenskerk, Kerkplein 3, 4001 MX Tiel.
Aan de dienst wordt medewerking verleend door Ds. Karin Spelt, het Protestantse Kerkkoor ProCanTi o.l.v. Arjan van Hees en andere musici.

Toekomstig adres van Leen en Moni de Ronde:
Braillestraat 7, 4416 DN Kruiningen, tel. 0113-381448.

Ds. Leen de Ronde wil met zijn afscheid graag de Syrisch Katholieke Kerk te Arnhem ondersteunen.
Voor dit doel en voor een gezamenlijk cadeau, kunt u een gift overmaken op rekeningnummer:
NL92 RABO 0362 9108 04 ten name van CVD van de Protestantse Gemeente Tiel, o.v.v.: Afscheid Ds. Leen de Ronde (of betaal via deze Tikkie link).
Ook staat in de kerk een donatie-box voor als u contant wilt doneren.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Cornel Kirpestein,  c.kirpestein@upcmail.nl  Tel. 06 – 2223 7864.
 
Zondag 27 januari Kerk op Schootviering

Zondag 27 januari Kerk op Schootviering
15:30 uur Kerk van Drumpt
Thema: De Barmhartige Samaritaan


Op de laatste zondag van januari is er weer een kerk-op-schootviering. We zijn blij dat deze vieringen zo aanslaan. De laatste keren waren er steeds rond de 18 kinderen en hun ouders. Het is leuk als kinderen vriendjes of vriendinnetjes meenemen.
We gaan het dit keer over het verhaal van de barmhartige samaritaan hebben. En natuurlijk over elkaar helpen en voor elkaar zorgen.
Ds. Karin Spelt zal de viering leiden. Dieuwertje Verzaal begeleidt de liedjes op viool.
Na de viering, die ongeveer een half uur duurt, mogen de kinderen nog samen spelen en knutselen. En er iets lekkers om te eten en te drinken.
Heb je thuis een dokterstas en verpleegsterspullen, neem die dan maar mee, dan kunnen de kinderen elkaar helpen.
 
Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans
Alle PGT leden hebben inmiddels een enveloppe in de bus gehad om de toezegging voor de actie Kerkbalans te kunnen doen. Op de enveloppe staat vermeld wanneer deze weer bij u wordt opgehaald.
Op zaterdag 2 februari 2019 vanaf 9.30 uur is de inzameldag van de Kerkbalans enveloppen in de Drumptse Hof.
Als u uw bijdrage wilt overmaken via iDEAL, kunt u hier terecht.
 
Geslaagd kinderkerstfeest

Geslaagd kinderkerstfeest
Op zondagmiddag 23 december was het kinderkerstfeest in en rond de Drumptse kerk. De kinderen hadden de hele middag geoefend om het kerstverhaal te kunnen uitbeelden in verschillende kersttaferelen. Het was regenachtig en daardoor moesten een deel van de tafereeltjes binnen worden gespeeld, maar het resultaat was fantastisch. Een grote groep ouders, opa's en oma en veel andere belangstellenden werden in 4 groepen verdeeld om zo de toer langs de verschillende taferelen te maken.
lees meer »
 
Soepavond

Soepavond
Opgave vóór 14 januari bij:
Jennie Woltjer of Corry van Heeringen
 
WijdeKerk op de kaart WijdeKerk op de kaart
 
Kerk-op-schoot viering

Kerk-op-schoot viering
Zondag 16 december 2018 Kerk-op-schoot viering
Let op: de kerk op schoot viering is verzet van 9 naar 16 december
Thema : Kerst
lees meer »
 
Een goed gesprek...

Een goed gesprek...
Eindejaarscollecte 2018
We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van alles en nog wat. Maar wanneer is een gesprek een goed gesprek? Als er interesse, tijd en aandacht voor elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen delen. Als er sprake is van een échte ontmoeting. ´Een goed gesprek´ is het jaarthema van de Protestantse kerk en wij sluiten daar graag bij aan.
lees meer »
 
Bijdrage kerkbalans 2018 Bijdrage kerkbalans 2018
Actie Kerkbalans
Wij zijn als College van Kerkrentmeesters al weer druk bezig met de voorbereiding van de Actie Kerkbalans 2019. Maar we zijn nog niet helemaal klaar met 2018. Er is in het begin van dit jaar, toen de Actie Kerkbalans begon, wel wat mis gegaan. De landelijke organisatie, waar wij ons materiaal van krijgen, heeft een paar vervelende fouten gemaakt. Daardoor is soms de indruk gewekt dat er met een acceptgiro betaald kon worden, een methode die wij allang niet meer gebruiken.
Mocht u op zo’n acceptgirokaart zitten te wachten of hebt u om een andere reden uw bijdrage nog niet overgemaakt, dan verzoeken wij u om dat nu alsnog te doen. Wilt u dan het bedrag, waarmee u onze kerk wilt steunen, zelf overmaken op bankrekening:  
NL 39 RABO 0373 73 00 71 t.n.v. CvK Prot. Gem. Tiel (let op dit is een gewijzigd bankrekeningnummer).
U kunt ook over overmaken via iDEAL op onze webshop.
Wij zijn blij met iedere bijdrage, want zo kunnen we onze Protestantse Gemeente Tiel in stand houden. Want kerk, dat zijn we samen!
Oriana Poldervaart, penningmeester College van Kerkrentmeesters
 
verhuizing Inloophuis

verhuizing Inloophuis
Na ruim 30 jaar te zijn gevestigd aan Kerkplein 1 in Tiel, zijn we per 1 oktober 2018 vertrokken naar:
Dr. Schaepmanstraat 23, 4001CV Tiel
De reden van onze verhuizing is de verkoop van het pand Kerkplein 1 door de eigenaar.
Lees hier over de activiteiten van het Inloophuis
Han van Bockel  (secretaris)
 
Kosters gezocht m/v

Kosters gezocht m/v
In de Caeciliakapel vieren wij ongeveer om de week een dienst. Helaas is er nog maar één koster beschikbaar voor deze diensten. Als je graag naar de kapel gaat of overweegt dat te doen: we zoeken kosters, die ongeveer 3 kwartier voor de dienst en een half uur na de dienst de nodige werkzaamheden willen verrichten. Er is een lijst beschikbaar voor deze taken. De eerste dienst zonder koster is al op 27 januari!
Laat het graag weten via: dbohlken@dds.nl