Website archief Website archief

Hier staan artikelen die in het verleden op de homepage hebben gestaan. Om onze website aktueel te houden verplaatsen we de meeste artikelen na 4 weken naar het archief. Het archief is per kerkelijk jaar, dus niet per kalenderjaar.

 
Tielse Groene Kerken Klimaatmanifestatie Tielse Groene Kerken Klimaatmanifestatie

n.a.v. de oproep van de gezamenlijke kerken tot de deelname aan de Groene Kerken-Klimaatmars op 10 maart a.s. is er ook een lokale manifestatie op 10 maart a.s. voor alle kerkleden die niet in de gelegenheid zijn naar Amsterdam te gaan.

lees meer »
 
GroeneKerkenactie 10 maart klimaatmars te Amsterdam

GroeneKerkenactie 10 maart klimaatmars te Amsterdam

Op 10 maart 2019 loopt GroeneKerkenactie mee met de klimaatmars te Amsterdam. Door mee te lopen aan de klimaatmars willen we kenbaar maken dat we als gelovigen het zorgen voor Gods schepping erg belangrijk vinden. Loopt u met ons mee?
IK LOOP MEE!

lees meer »
 
Stand AKB na eerste inventarisatie

Stand AKB na eerste inventarisatie

Vandaag werd de actie Kerkbalans 2019 afgesloten met het inzamelen van de ingeleverde enveloppen.

De kerkrentmeesters zijn verheugd u te kunnen melden dat na eerste telling een bedrag van € 172.000,00 is toegezegd. En dat terwijl dat na de eerste telling in 2018 om € 166.000,00 ging.
Dat ziet er dus hoopvol uit en dan moeten er nog verschillende enveloppen retour komen.

Aanstaande vrijdag 8 februari zal een volgende tussenstand bekend gemaakt kunnen worden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en ook zeer veel dank aan de lopers!

 
Uitnodiging voor het afscheid van Ds. Leen de Ronde

Uitnodiging voor het afscheid van Ds. Leen de Ronde

In verband met zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente te Kruiningen bent u van harte welkom bij het afscheid van Ds. Leen de Ronde.
Er zullen twee afscheidsmomenten zijn:

  • Een informele avond op vrijdag 15 februari van 19.30 tot 22.00 uur in de Drumptse Hof, De Balije 1 te Tiel.
  • De officiële afscheidsdienst, waarin hij losgemaakt wordt van de Protestantse Gemeente Tiel wordt gehouden op zondag 17 februari om 10.00 uur in de St. Maartenskerk, Kerkplein 3, 4001 MX Tiel.
Aan de dienst wordt medewerking verleend door Ds. Karin Spelt, het Protestantse Kerkkoor ProCanTi o.l.v. Arjan van Hees en andere musici.

Toekomstig adres van Leen en Moni de Ronde:
Braillestraat 7, 4416 DN Kruiningen, tel. 0113-381448.

Ds. Leen de Ronde wil met zijn afscheid graag de Syrisch Katholieke Kerk te Arnhem ondersteunen.
Voor dit doel en voor een gezamenlijk cadeau, kunt u een gift overmaken op rekeningnummer:
NL92 RABO 0362 9108 04 ten name van CVD van de Protestantse Gemeente Tiel, o.v.v.: Afscheid Ds. Leen de Ronde (of betaal via deze Tikkie link).
Ook staat in de kerk een donatie-box voor als u contant wilt doneren.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Cornel Kirpestein,    Tel. 06 – 2223 7864.

 
Zondag 27 januari Kerk op Schootviering

Zondag 27 januari Kerk op Schootviering

15:30 uur Kerk van Drumpt
Thema: De Barmhartige Samaritaan


Op de laatste zondag van januari is er weer een kerk-op-schootviering. We zijn blij dat deze vieringen zo aanslaan. De laatste keren waren er steeds rond de 18 kinderen en hun ouders. Het is leuk als kinderen vriendjes of vriendinnetjes meenemen.
We gaan het dit keer over het verhaal van de barmhartige samaritaan hebben. En natuurlijk over elkaar helpen en voor elkaar zorgen.
Ds. Karin Spelt zal de viering leiden. Dieuwertje Verzaal begeleidt de liedjes op viool.
Na de viering, die ongeveer een half uur duurt, mogen de kinderen nog samen spelen en knutselen. En er iets lekkers om te eten en te drinken.
Heb je thuis een dokterstas en verpleegsterspullen, neem die dan maar mee, dan kunnen de kinderen elkaar helpen.

 
Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Alle PGT leden hebben inmiddels een enveloppe in de bus gehad om de toezegging voor de actie Kerkbalans te kunnen doen. Op de enveloppe staat vermeld wanneer deze weer bij u wordt opgehaald.
Op zaterdag 2 februari 2019 vanaf 9.30 uur is de inzameldag van de Kerkbalans enveloppen in de Drumptse Hof.
Als u uw bijdrage wilt overmaken via iDEAL, kunt u hier terecht.

 
Geslaagd kinderkerstfeest

Geslaagd kinderkerstfeest

Op zondagmiddag 23 december was het kinderkerstfeest in en rond de Drumptse kerk. De kinderen hadden de hele middag geoefend om het kerstverhaal te kunnen uitbeelden in verschillende kersttaferelen. Het was regenachtig en daardoor moesten een deel van de tafereeltjes binnen worden gespeeld, maar het resultaat was fantastisch. Een grote groep ouders, opa's en oma en veel andere belangstellenden werden in 4 groepen verdeeld om zo de toer langs de verschillende taferelen te maken.

lees meer »
 
Soepavond

Soepavond

Opgave vóór 14 januari bij:
Jennie Woltjer of Corry van Heeringen

 
Kerk-op-schoot viering

Kerk-op-schoot viering

Zondag 16 december 2018 Kerk-op-schoot viering
Let op: de kerk op schoot viering is verzet van 9 naar 16 december
Thema : Kerst

lees meer »
 
Een goed gesprek...

Een goed gesprek...

Eindejaarscollecte 2018
We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van alles en nog wat. Maar wanneer is een gesprek een goed gesprek? Als er interesse, tijd en aandacht voor elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen delen. Als er sprake is van een échte ontmoeting. ´Een goed gesprek´ is het jaarthema van de Protestantse kerk en wij sluiten daar graag bij aan.

lees meer »
 
Bijdrage kerkbalans 2018 Bijdrage kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans
Wij zijn als College van Kerkrentmeesters al weer druk bezig met de voorbereiding van de Actie Kerkbalans 2019. Maar we zijn nog niet helemaal klaar met 2018. Er is in het begin van dit jaar, toen de Actie Kerkbalans begon, wel wat mis gegaan. De landelijke organisatie, waar wij ons materiaal van krijgen, heeft een paar vervelende fouten gemaakt. Daardoor is soms de indruk gewekt dat er met een acceptgiro betaald kon worden, een methode die wij allang niet meer gebruiken.
Mocht u op zo’n acceptgirokaart zitten te wachten of hebt u om een andere reden uw bijdrage nog niet overgemaakt, dan verzoeken wij u om dat nu alsnog te doen. Wilt u dan het bedrag, waarmee u onze kerk wilt steunen, zelf overmaken op bankrekening:  
NL 39 RABO 0373 73 00 71 t.n.v. CvK Prot. Gem. Tiel (let op dit is een gewijzigd bankrekeningnummer).
U kunt ook over overmaken via iDEAL op onze webshop.
Wij zijn blij met iedere bijdrage, want zo kunnen we onze Protestantse Gemeente Tiel in stand houden. Want kerk, dat zijn we samen!
Oriana Poldervaart, penningmeester College van Kerkrentmeesters

 
verhuizing Inloophuis

verhuizing Inloophuis

Na ruim 30 jaar te zijn gevestigd aan Kerkplein 1 in Tiel, zijn we per 1 oktober 2018 vertrokken naar:

Dr. Schaepmanstraat 23, 4001CV Tiel
De reden van onze verhuizing is de verkoop van het pand Kerkplein 1 door de eigenaar.
Lees hier over de activiteiten van het Inloophuis
Han van Bockel  (secretaris)