Een goed gesprek...

Een goed gesprek...
Eindejaarscollecte 2018
We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van alles en nog wat. Maar wanneer is een gesprek een goed gesprek? Als er interesse, tijd en aandacht voor elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen delen. Als er sprake is van een échte ontmoeting. ´Een goed gesprek´ is het jaarthema van de Protestantse kerk en wij sluiten daar graag bij aan.

Als kerkenraad hopen we dat onze Protestantse Gemeente Tiel ook in het nieuwe jaar een plek van ontmoeting is. Een plek waar we met God, elkaar en anderen in gesprek gaan over wat ons bezighoudt. We doen dat bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten voor verschillende groepen, gesprekskringen en missionaire activiteiten. Door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en ver weg. Door in de zondagse erediensten samen ons geloof te vieren.

Om al deze activiteiten mogelijk te maken is er geld nodig. Daarom vragen we u aan het eind van dit jaar om een extra gift, zodat we al ons mooie werk in het nieuwe jaar kunnen voortzetten.

U kunt uw gift overmaken via iDEAL met uw eigen internet bankieren omgeving of bankierapp op onze SKG site.
terug