Website archief 2020 Website archief 2020
Hier staan artikelen die in het verleden op de homepage hebben gestaan. Om onze website aktueel te houden verplaatsen we de meeste artikelen na 4 weken naar het archief. Het archief is per kerkelijk jaar, dus niet per kalenderjaar; het kerkelijk jaar begint bij de Adventstijd.
 
6 en 8 oktober 2020: Online GroeneKerkenavonden

6 en 8 oktober 2020: Online GroeneKerkenavonden
Op 6 en 8 oktober organiseert GroeneKerken twee gratis webinars, geef je meteen op.
Je kunt eenvoudig vanuit huis deelnemen, de week voorafgaand krijg je de inloggegevens via de mail toegestuurd.
Tijd: 19:30 – 22:00 uur

De ene avond over het thema Schepping & Natuur en de andere over Omgaan met geld.
Welke duurzame keuzes kan je maken als kerk over je bankrekening en geldbeheer en waarom?
Wat kan je met de kerkgrond, tuin of de bloemengroet?
Er valt veel te leren maar er is ook ruimte om ervaringen uit te wisselen.
En juist in een webinar kan dat met mensen uit het hele land!


Vind hier meer informatie en meldt aan:


 
 
Uitnodiging knd 22 november Uitnodiging knd 22 november
Beste jongens en meisjes
Wij nodigen jullie van harte uit voor de kindernevendienst op zondag 22 november om 10:00 in de Ceciliakapel.

Met als thema: herinneren/gedenkenWij hopen dat jullie allemaal weer komen.

Groetjes Ria en Conny
 
 
Stilte in de stad is blij met dit mooie gebaar in deze donkere dagen!

Stilte in de stad is blij met dit mooie gebaar in deze donkere dagen!
Velen gaven gehoor aan de oproep ‘Zet een kaars voor je raam’ op Allerheiligen en Allerzielen. Een aantal mensen deelde deze ‘ Lichtgroet’ met anderen. Zie hier een selectie.
Stilte in de stad is blij met dit mooie gebaar in deze donkere dagen!
 
Oecumenische Oogstdankviering in de Dominicus

Oecumenische Oogstdankviering in de Dominicus
Op zondag 8 november om 11 uur wordt in de Dominicuskerk de jaarlijkse oecumenische Oogstdankviering gehouden van de Protestantse Gemeente Tiel en de RK St. Dominicus parochie. Deze dienst wordt opgenomen en is hier terug te zien.

De procedure van aanmelden voor deze dienst vindt u in de zondagsbrief van 25 oktober en/of de website.
lees meer »
 
Berichtje van de kindernevendienst

Berichtje van de kindernevendienst
Zondag 20 september hadden we onze eerste kindernevendienst sinds Corona. Heerlijk was het om elkaar weer te zien en te spreken. Met de kinderen hadden we een gezellig uur en hebben we leuke dingen gedaan. Het verhaal ging die dag over David en Goliath.
lees meer »
 
Adventskalender 2020 Geef licht Adventskalender 2020 Geef licht
‘Geef licht, het goede leven met elkaar delen' is het thema van de adventskalender 2020. De kalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar Kerst. Voor iedere dag is er een Bijbeltekst met vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of quote.
Eén gratis exemplaar van de adventskalender 2020 kunt u aanvragen via
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender
 
PGT Tiel overstap juli 2020 PGT Tiel overstap juli 2020
 
Benoeming opbouwwerker rond Benoeming opbouwwerker rond
Met groot genoegen deelt de kerkenraad u mee dat er in de afgelopen 5 dagen, geen bezwaar vanuit de gemeente is gekomen tegen de benoeming van mw. Lyska van der Elst-Warner. Daarom heeft Frank de Haan, als voorzitter van het CVK, haar vrijdagmorgen 7 augustus gebeld met het bericht dat haar benoeming rond is.
Lyska heeft 2 maanden opzegtermijn bij haar oude werkgever, Ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede, zodat zij rond half oktober in Tiel kan beginnen voor een periode van 3 jaar.
We verheugen ons op haar komst en hopen met elkaar op een plezierige en vruchtbare samenwerking.
Namens de kerkenraad
Frank de Haan en ds Mieke Bregman (ivm vakantie van voorzitter en scriba)
 
Even wuiven misschien…? Even wuiven misschien…?
Klik op het plaatje om te kijken...
 
Vacature Kerkelijk werker (m/v) gemeenteopbouw (18 uur) voor 3 jaar.

Vacature Kerkelijk werker (m/v) gemeenteopbouw (18 uur) voor 3 jaar.
De Protestantse Gemeente Tiel zoekt een kerkelijk werker (m/v) voor 18 uur (0,5fte).
De PGT is nog jong. Vier voormalig zelfstandige kerkelijke gemeenten zijn in 2011 samengevoegd tot een nieuwe geloofsgemeenschap. Dit proces heeft moeite en pijn teweeg gebracht, maar ook enthousiasme en nieuw elan.
We zijn op zoek naar een kerkelijk werker die, als ambtsdrager de uitdaging wil aangaan het proces van vernieuwing en zoeken naar nieuw elan te begeleiden gedurende een periode van 3 jaar.
lees meer »
 
Zet een kaars voor je raam… Zet een kaars voor je raam…
Dit jaar zou rond Allerzielen in de St Caeciliakapel voor de vierde keer de Lichtjesavond plaats vinden.


Op de koopavond van 29 oktober zou dit zijn.
Zou…, want vanwege de Coronapandemie kan ook dit niet doorgaan. Heel erg jammer vonden wij als vrijwilligers van Stilte in de stad. Een alternatief was snel gevonden: er komt een Lichtjeskraam in de Waterstraat!
Het stond al in de Zakengids van 2 weken terug. Maar ook dit ging niet door: de koopavond werd afgelast.

Dan maar een al eerder tijdens corona beproefd idee van stal gehaald:
 
“Zet een kaars voor je raam”
Bij deze roepen we iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt op om
tijdens Allerheiligen op zondag 1 november en Allerzielen op maandag 2 november een kaars te branden in de vensterbank.
In deze tweede golf is er weinig meer over van de warme golf van aandacht voor het zorgpersoneel en voor elkaar. Integendeel. De media lopen over van negativiteit en chagrijn. Soms begrijpelijk, maar niet altijd helpend.
Wij vinden daarom dit positieve gebaar broodnodig!
Doet u, doe jij mee??

Peter Minnema
Namen de werkgroep Stilte in de stad.
 
Pinkstergroet Pinkstergroet

 
 
Pinksterbrief 2020

Pinksterbrief 2020
Tiel, mei 2020

Beste mensen van de Protestantse Gemeente Tiel,
Toen met Pasen alle gezamenlijk vieringen niet door konden gaan zeiden we tegen elkaar ‘dan doen we het met Pinksteren’. Maar inmiddels is het bijna Pinksteren en kan het nog niet om op de vertrouwde manier te vieren en elkaar te ontmoeten.
Daarom willen we u graag op deze manier groeten en van harte veerkracht en nieuwe moed toewensen.
Want dat is eigenlijk wat op het eerste Pinksterfeest ook gebeurt.
Jezus’ leerlingen zijn bang, verdrietig om al het vertrouwde wat weg is en bang voor de nabije toekomst, die onzeker is. En midden in dat verdrietige en sombere gevoel stuurt God ze de geest/de energie van Jezus, en hij belooft dat die hen nooit in de steek zal laten.
En dat helpt ze om verder te kunnen, om nieuwe moed te vinden.
Aan de omstandigheden is nog niet veel veranderd, maar ze kunnen er tegen en ze kunnen het aan…
met de lange adem van de Geest….
Dat die ook bij ons mag zijn en blijven.
 
Van harte een gezegend Pinksteren gewenst
mede namens Ds. Detlef Bohlken en Ds. Lammie Stel,
Ds. Mieke Bregman
lees meer »
 
Bevestiging kerkelijk werker uitgesteld

Bevestiging kerkelijk werker uitgesteld
Op 12 oktober is onze nieuwe kerkelijk werker Lyska van der Elst begonnen met haar werkzaamheden voor de PGT. De bevestiging van Lyska stond gepland voor de dienst van zondag 1 november. Helaas moet dit worden uitgesteld: in het gezin van Lyska is de thuiswonende dochter helaas positief getest op Corona. Hierdoor moet Lyska in quarantaine en thuis blijven.
De bevestiging wordt uitgesteld naar een nog te bepalen datum. Zodra de nieuwe datum bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.
De dienst van zondag 1 november gaat gewoon door, maar zal nu een iets ander karakter hebben.
Mieke Bregman
 
Solidariteitskas Solidariteitskas
Rond deze tijd werden door vele gemeenteleden de brieven verspreid waarin u werd opgeroepen een bijdrage te leveren aan de Solidariteitskas. Dat kan dit jaar helaas niet en ook 1900 brieven per post bij alle gemeenteleden bezorgen is geen optie vanwege de portokosten. Dan wordt de lak duurder dan de brief. Daarom kan de actie voor de Solidariteitskas op dit moment niet doorgaan. Misschien dat we straks in de herfst nog een poging kunnen doen, dat hangt van veel factoren af. Dat merkt u dan vast wel. Het staat u intussen natuurlijk vrij om toch alvast een bijdrage te leveren.
lees meer »
 
Weer naar de kerk? Voortzetting online vieringen... Weer naar de kerk? Voortzetting online vieringen...
Vanaf 1 juli 2020 mogen we weer ‘gewone’ kerkdiensten organiseren met maximaal 100 aanwezigen en onder strikte voorwaarden. Dat zou in de St Maartenskerk kunnen. Alleen die strikte voorwaarden, daar hebben we moeite mee. Niet zingen, anderhalve meter afstand, gescheiden looproutes, controle bij binnenkomst, selectie vooraf – wie wel en wie niet, geen koffie of thee na afloop.
 
lees meer »
 
Aanmelden kerkdienst 11 oktober

Aanmelden kerkdienst 11 oktober
Beste mensen,
U hebt vast wel gehoord dat we nog maar met 30 mensen (exclusief medewerkers) samen mogen komen tijdens de eredienst. Onze landelijke PKN heeft ons zeer dringend geadviseerd om deze richtlijn van de overheid op te volgen.
Als moderamen hebben we, in goed overleg met de werkgroep hervatting kerkdiensten, besloten om gehoor te geven aan deze adviezen. We doen dit met pijn in het hart, maar we beseffen dat de maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt.
Om een goed werkbaar systeem van reservering op touw te zetten hebben we wat meer tijd nodig. Toch beginnen we nu al met een vorm van aanmelding, zodat we het maximum van 30 kerkgangers (exclusief medewerkers) niet overschrijden. We denken voor de toekomst aan een link op de Zondagsbrief of via de website.
lees meer »
 
EXTRA COLLECTE ‘Stille Coronaramp’

EXTRA COLLECTE ‘Stille Coronaramp’
Help een stille coronaramp voorkomen
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.
 
lees meer »
 
Samen Pasen vieren

Samen Pasen vieren
Op de oproep om iets te maken zodat we toch "samen" Pasen kunnen vieren, is massaal gereageerd met leuke, lieve, mooie en creatieve inzendingen. En Dieuwertje heeft alles samengevoegd en er een prachtige film van gemaakt. Geniet ervan. En fijne paasdagen voor iedereen.

U kunt de film hieronder bekijken, of klik hier als u de film fullscreen wilt bekijken. 
 
Klokken van hoop

Klokken van hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.
Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden, luiden we de klokken van hoop!
lees meer »
 
Bezorging Samen Kerk archief

Bezorging Samen Kerk archief
In verband met de Corona-pandemie hebben we besloten om de bezorging niet, zoals gebruikelijk, door onze wijkhoofden en bezorgers te laten plaatsvinden. In deze tijd, waarin iedereen dringend verzocht wordt om zoveel mogelijk binnen te blijven, vinden wij het niet verantwoord om onze vrijwilligers aan het gevaar van besmetting bloot te stellen. De bezorging van de april-uitgave van SamenKerk vindt daarom plaats via Post.nl
We hebben dit besluit niet aan al onze bezorgers kunnen laten weten, daarom zetten we het nu op de Zondagsbrief en op onze website in de hoop velen van u zo te bereiken. Zodra het weer verantwoord is, hopen wij weer van uw diensten gebruik te kunnen maken.

Teun Houtriet, mede namens de redactie.
 
Onderhoud heg bij activiteitengebouw in Wadenoijen

Onderhoud heg bij activiteitengebouw in Wadenoijen
Onlangs heeft de heg rondom het parkeerterrein en de groentetuintjes bij het activiteitengebouw in Wadenoijen weer de jaarlijkse grote knipbeurt gehad. Peter, Thijs, Henk, Tinus en Kees waren er een hele zaterdagmorgen zoet mee.
Bedankt heren!
 
Family7 opnames in de kerk van Wadenoijen

Family7 opnames in de kerk van Wadenoijen
Op 6 en 7 juli jl. was in de kerk van Wadenoijen de christelijke TV zender Family7 te gast.
Family7 is een Nederlandse televisiezender die digitaal en analoog uitzendt op de Nederlandse televisie.
Eén van deze bijbelstudies, genaamd “Gods geest in Actie” - waarin het boek Handelingen wordt bestudeerd -  is deze zomer in de kerk van Wadenoijen opgenomen en wordt vanaf donderdag 8 oktober om 19:30 uur op TV uitgezonden.
Voor meer informatie over o.a. de uitzendkanalen verwijzen wij u graag naar de website www.family7.nl
 
lees meer »
 
Palmpaasstokken zondag 5 april 2020 Palmpaasstokken zondag 5 april 2020
 
De start van een Sociaal Plein Tiel De start van een Sociaal Plein Tiel
Sociaal Plein Tiel, “the road to succes”
Voor velen kwam het wellicht als een (aangename?) verrassing dat de kerk aan de Schaepmanstraat verkocht was en omgebouwd wordt tot een Sociaal Plein Tiel. Dat dit initiatief van de Stichting van den Heer Hoogendijk van Domselaar (Hoogendijkstichting) niet uit de lucht kwam vallen hadden we u graag toegelicht na de speciale afscheidsdienst in de Schaepmankerk op 22 maart. Helaas ging die dienst niet door. Daarom nu op deze plaats onze uitleg over hoe het Sociaal Plein Tiel tot stand kwam en daarmee een waardige diaconale bestemming geeft aan dit voormalige kerkgebouw.
 
lees meer »
 
6 en 8 oktober 2020: Online GroeneKerkenavonden

6 en 8 oktober 2020: Online GroeneKerkenavonden
Op 6 en 8 oktober organiseert GroeneKerken twee gratis webinars, geef je meteen op.
Je kunt eenvoudig vanuit huis deelnemen, de week voorafgaand krijg je de inloggegevens via de mail toegestuurd.
Tijd: 19:30 – 22:00 uur

6 oktober gaat over het thema Schepping & Natuur en 8 oktober over Omgaan met geld.
Vind hier meer informatie en meldt aan:
lees meer »
 
Kerkdienst Maartenskerk terugkijken

Kerkdienst Maartenskerk terugkijken
Meldt u zich hier aan voor het kerkbezoek en dit zijn de spelregels die gelden voor het deelnemen aan de kerkdienst.
U kan de kerkdienst nu ook gelijk meekijken via kerkdienstgemist.nl.
 
PGTiel thuis en toch Samen! PGTiel thuis en toch Samen!
Zondag 22 maart zijn de muzikanten van PGTIel bezig geweest met het maken van filmpjes voor de gemeente PGT.
We waren allemaal thuis, maar toch een beetje samen.

Klik hier om fullscreen te kunnen kijken.
Een filmpje door de PGTiel muzikanten, voor de gemeenteleden van PGTiel. 
Mvg Dieuwertje Verzaal
 
Paaschallenge 2020

Zaterdagavond, stille zaterdag, hebben acht tieners, van onze PGTiel, meegedaan met de online Paaschallenge van JOP. Het was een hele gezellige avond.
Paaschallenge 2020
 
Stilte in de stad sluit voorlopig de deuren Stilte in de stad sluit voorlopig de deuren
Afgelopen maandag, voor de laatste persconferentie van de regering bereidde ik nietsvermoedend de Stilte in de stad viering voor.

Nu met verdriet in het hart is besloten om ook deze activiteit voorlopig stop te zetten wil ik toch graag doorgeven wat ik had willen zeggen aanstaande zaterdag 28 maart:

 
lees meer »
 
Leegte

Leegte
 
Baten en lasten 2017 Kerkrentmeesters Baten en lasten 2017 Kerkrentmeesters
U kunt de jaarrekening over 2017 van het college van kerkrentmeesters van onze gemeente hier vinden. Deze publicatie voldoet aan de ANBI richtlijnen.

U vindt het overzicht hier.
 
Geen kerkdiensten in verband met Corona Geen kerkdiensten in verband met Corona

De landelijke kerk (PKN) heeft de plaatselijke kerken dringend geadviseerd om geen bijeenkomsten te houden met meer dan 100 mensen. Deze maatregel geldt in principe tot en met 31 maart 2020.
Het Moderamen van de Protestantse Gemeente Tiel heeft daarom besloten alle kerkdiensten voor de komende zondagen te schrappen. Dat betekent dat de diensten op zondag 15 maart 2020 in Drumpt en in Wadenoijen niet door gaan.         

Ook de afscheidsdienst in de kerk aan de Schaepmanstraat, die gepland stond op 22 maart 2020, gaat niet door. En dat geldt tenslotte ook voor de dienst van 29 maart a.s. in Drumpt.
Over de periode vanaf 1 april 2020 wordt in een later stadium een besluit genomen.
lees meer »
 
De Kerk op Schootviering van 15 maart om 15:30 uur in Drumpt gaat NIET door. De Kerk op Schootviering van 15 maart om 15:30 uur in Drumpt gaat NIET door.
Een peiling bij de ouders maakte duidelijk dat het aantal afzeggers (veel) groter was dan de kleine groep die wilde komen.
Op dit moment prikken we geen nieuwe datum. Zodra het weer verantwoord is om met een groep te vieren komen we bij u terug.
Hartelijke groet, Ds. Mieke Bregman
 
 
Samen Kerk oktober/november 2019 Samen Kerk oktober/november 2019
De laatste Samen Kerk heeft u rond 15 oktober weer in de brievenbus ontvangen.
Wist u dat u alle voorgaande nummers kunt terugvinden op de website? U kunt het inzien of downloaden door naar het menu (bovenaan de site) te gaan.
Ga via "Over ons" naar "kerkblad Samen kerk", daar vindt u alle voorgaande versies als PDF download.
Interesse in een abonnement? Ook daarvoor kunt u op bovengenoemde pagina terecht.
 
Sleutels Schaepmanstraat Sleutels Schaepmanstraat
Zoals bekend, is de kerk aan de Schaepmanstraat verkocht. Er blijken heel wat sleutels van deze kerk (en bijgebouwen) in omloop. Formeel behoren deze sleutels te worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Daarom een vriendelijk, doch dringend verzoek aan iedereen die sleutels in zijn/haar bezit heeft, om deze in te leveren bij Johan van Dijk, Aletta Jacobslaan 20, of bij Jan Holsappel, D. Botterwegstraat 3 in Passewaaij.
Alvast bedankt, namens de CVK.
 
Verkoop inventaris kerk Schaepmanstraat

Verkoop inventaris kerk Schaepmanstraat
De stichting Sociaal Plein Tiel heeft de kerk aan de Schaepmanstraat gekocht. Er wordt verbouwd en daarom zijn verschillende zaken uit de kerk te koop. De stichting biedt onze kerkleden als eerste de kans deze spullen te kopen.
 
lees meer »
 
Afscheidsdienst Schaepmanstraat

Afscheidsdienst Schaepmanstraat
De kerk aan de Schaepmanstraat is verkocht en zal worden verbouwd om daarna plaats te bieden aan het Inloophuis en het Toon Hermanshuis. Nu deze kerk definitief wordt onttrokken aan de eredienst heeft de kerkenraad besloten om een afscheidsdienst te houden op zondag 22 maart a.s. Wij nodigen álle leden van de Protestantse Gemeente Tiel uit om in verbondenheid met elkaar dit afscheid op een waardige wijze vorm en inhoud te geven. In de afscheidsdienst zullen ds. Lammie Stel en ds. Mieke Bregman onze voorgangers zijn.
De Kerkenraad
 
Luistertroost!

Luistertroost!
Luistertroost. Elke dag bezorgen we je een korte meditatie bij een lied, met een toefje geloof, hoop en liefde.
lees meer »
 
Allerlaatste stand Actie Kerkbalans

Allerlaatste stand Actie Kerkbalans
Op dit moment (14 februari 2020) is er een bedrag van € 178.000,-- toegezegd, een prachtig resultaat! De verwachting is dat we uiteindelijk in de buurt van de € 180.000,-- zullen uitkomen, een resultaat dat gelijk is aan de afgelopen jaren. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, gevers én ‘lopers’, hartelijk dank!

Het College van Kerkrentmeesters
 
Verkoop Kerkgebouw Schaepmanstraat

Verkoop Kerkgebouw Schaepmanstraat
‘De kogel is door de kerk’ wordt gezegd als er (meestal na lange tijd) een beslissing is genomen. Er wordt ook wel gezegd: de knoop is doorgehakt. Welnu, die knoop ís doorgehakt: we hebben de kerk aan de Schaepmanstraat verkocht!
 
lees meer »
 
Actie kerkbalans

Actie kerkbalans
Actie kerkbalans - laatste stand (per 7 februari 2020)
Op dit moment is er een bedrag van € 173.000,-- toegezegd, een prachtig resultaat en dat kan nog meer worden, want er ‘druppelt’ altijd nog wat na. Alle gevers én allen die zich als ‘loper’ hebben ingezet om dit mogelijk te maken, hartelijk dank!

Het College van Kerkrentmeesters
 
Stilte in de stad

Stilte in de stad
“Stilte in de Stad” biedt elke zaterdag (13.30-15.30 uur) in de Caeciliakapel voor iedereen  een “open huis” voor bezinning. Ook kunt u er een kaarsje aansteken. Er is om 15.00 uur een gezamelijk meditatief moment, stilte, tekst en (live) muziek tot ongeveer 15:15-15:20 uur.
Dit wekelijks wisselende thema staat ook op een kaartje gedrukt dat meegenomen kan worden.
 
lees meer »
 
Terugblik zondag filmmiddag 26 januari met de film Mar Adentro

Terugblik zondag filmmiddag 26 januari met de film Mar Adentro
Met beelden op verhaal komen
Wij waren als V&T taakgroep ’Met beelden op verhaal komen’ blij verrast met de grote opkomst (>25) voor deze wel hele serieuze film. In de film kwam steeds de vraag naar voren of de wens voor het beëindigen van iemands leven wel is toegestaan. Klik op lees meer >>

Namens de taakgroep 'Met beelden op verhaal komen'
lees meer »
 
Laatste kerkdienst Schaepmanstraat Laatste kerkdienst Schaepmanstraat
In deze opname is de laatste dienst in de Schaepmanstraat te zien in de opname van RegioTV Tiel.
Om deze dienst "fullscreen" te zien, kunt u hier klikken.
De opname van RegioTV Tiel is ook via de televisie te zien; bij Ziggo op kanaal 36 en bij KPN op kanaal 1404.
 
 
Oecumenische viering 26 januari

Oecumenische viering 26 januari
Op 26 januari werkt Gospelkoor 2gether mee aan de Oecumenische viering in de St. Maartenskerk in Tiel.

Voorgangers in deze dienst zijn: ds. Mieke Bregman en Meike Hettinga.

U bent van harte uitgenodigd
De dienst start om 11 uur!
 
Kerkbalans 2020 - Geef voor je kerk

Kerkbalans 2020 - Geef voor je kerk
Zaterdag 18 januari a.s. gaat de Actie Kerkbalans van start. Bijna honderd (!) vrijwilligers gaan weer op pad om de enveloppen te bezorgen bij alle leden van onze gemeente. Nieuw is dit jaar dat de gebruikelijke Kerkbalansfolder onderdeel is van ons kerkblad SamenKerk en dus zit het hele kerkblad in de enveloppe van Kerkbalans. Daardoor kan het gebeuren dat u SamenKerk een paar dagen later krijgt dan gebruikelijk. Ons kerkblad gaat dus deze keer niet alleen naar de abonnees, maar naar álle kerkleden. Maar we doen dan ook een beroep op al die leden om onze gemeente royaal te steunen. Geef voor je kerk!

De inzameldag is op zaterdag 1 februari 2020 vanaf 9.30 uur in de Drumptse Hof.

De werkgroep Kerkbalans
 
PKN magazine: Petrus

PKN magazine: Petrus
Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe mensen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden. Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.
Petrus vertelt kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland.
Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood.
Doel van het blad is om lezers te inspireren.
U kunt hier een gratis abonnement aanvragen.
lees meer »
 
Geslaagde kinderkerstviering

Geslaagde kinderkerstviering
Na een hele middag stevig oefenen is er op 22 december door de kinderen van de PGT een prachtig kerstspel opgevoerd. De kerk was "verbouwd" en we zaten dit keer achterstevoren in de kerk.
En het was niet voor niets: de kerk zat vol en er moesten op het laatste moment nog stoelen bijgezet worden.
Alle deelnemers: bedankt voor jullie prachtige kerstspel.
En "dank jullie wel" aan de organisatie!
Wegens de AVG kunnen we niet alle foto's delen via de website. Iedereen die zich aangemeld had krijgt komende week per mail een link met alle foto's. Heeft u deze link niet gehad? Stuur dan een mailtje en u krijgt de link alsnog.
 
Bezorging brieven eindejaarscollecte

Bezorging brieven eindejaarscollecte
Het is weer zover, de brieven voor de eindejaarscollecte liggen weer klaar. We hebben net als vorig jaar weer stapeltjes gemaakt en we hopen dat u na afloop van de dienst één of meer van die stapeltjes mee wilt nemen om ze te bezorgen bij onze gemeenteleden. Dat scheelt namelijk heel wat portokosten en we kunnen als PGT het geld goed gebruiken. Voor uw hulp zeggen wij u hartelijk dank!
Het College van Kerkrentmeesters
 
 
Impressie van de Gemeenteavond van 20 november 2019 Impressie van de Gemeenteavond van 20 november 2019
Afgelopen woensdag 20 november was er een Gemeenteavond in de Drumptse hof.
.................omdat we de vragen waarvoor we als kerkenraad staan graag met u willen delen en zo veel mogelijk willen horen hoe u erover denkt......

Een uitvoerige impressie en verslag van 8 bladzijden van de scriba kunt u hier downloaden.