Avondgebeden 40 dagen tijd

Avondgebeden 40 dagen tijd
Een plek om stil te zijn – zo mag je de Caeciliakapel wel noemen. Een plek om tot rust te komen – juist ook door de week. In de voetstappen van vele eeuwen gebedsdiensten in het Caeciliaklooster vieren wij steeds in de Paarse tijden van het jaar korte vespers in de kapel. Steeds op woensdag van 19:00 tot 19:30 uur. Stilte en rust spelen een belangrijke rol, maar ook woord en gebed en vooral muziek.
Op weg naar Pasen worden de dagen steeds langer en lichter. De vespers volgen deze weg naar het licht, dat wij met Pasen voluit vieren.
De vespers zijn op 21 & 28 februari, 7, 14 & 21 maart.
Vervolgens gaan deze vespers over in de vieringen van de Stille Week.
Iedereen is van harte welkom!
Detlef Bohlken
terug