Kruishulde op Goede Vrijdag

Kruishulde op Goede Vrijdag
Beste lezer,
We hadden als onderdeel van de Goede Vrijdag viering in de Caeciliakapel een kruishulde.  Mensen konden uit eerbied voor het lijden van Christus en dat van henzelf of andere mensen een bloem, uit eigen tuin, brengen aan de voet van het kruis.
Het was ontroerend en indrukwekkend hoeveel mensen een bloem bij zich hadden en met hoeveel aandacht en stilte het gebeurde.
Ds, Mieke Bregman
terug