Sint Maartenskerk Tiel: de geschiedenis herleeft Sint Maartenskerk Tiel: de geschiedenis herleeft
Voor komende zomer wordt duidelijk op welke manier de Sint Maartenskerk behouden kan blijven voor Tiel. De Protestantse Gemeente Tiel (PGT) heeft in de afgelopen periode diverse mogelijkheden onderzocht voor herbestemming en een betere exploitatie van het gebouw. Hierbij zijn echter weinig kansrijke initiatieven ontstaan. Dit is zorgwekkend, omdat het voor de PGT onmogelijk is de hoge kosten van het gebouw in de toekomst op te kunnen brengen.

Voor het onderzoek naar herbestemming en een betere exploitatie van het gebouw heeft de PGT onder andere samengewerkt met Onderzoeksbureau Berenschot en de Stichting Oude Gelderse Kerken. Naast deze en tal van andere initiatieven hebben ook enkele brainstormsessies plaatsgevonden om de Tielse gemeenschap te betrekken bij de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor het gebouw. Via deze sessies was Geert-Jan van der Sangen, een sociaal-maatschappelijk ondernemer uit Tiel, ook al diverse keren aan tafel geweest. Gezien zijn betrokkenheid is PGT opnieuw met Geert-Jan van der Sangen in gesprek gekomen. De PGT ziet in Van der Sangen een betrouwbare partner die constructief meedenkt en aan concrete visieontwikkeling werkt, en ziet een vruchtbare samenwerking tegemoet.  Van der Sangen heeft ook aangegeven in de volgende fase een rol te willen spelen in de exploitatie, bijvoorbeeld als bestuurder. Dit is voor de continuïteit erg waardevol.

Geert-Jan van der Sangen gaat het komende halfjaar een plan maken voor een gezonde exploitatie van de Sint Maartenskerk. Van der Sangen, die tevens ambassadeur van “Trots op Tiel“ is, ziet  nu juist wél mogelijkheden voor divers gebruik van de Sint Maartenskerk. Volgens hem moet deze monumentale kerk voor verschillende doeleinden en door verschillende groeperingen worden gebruikt. Maar wel met één verhaal en één gezicht naar buiten. Op die manier wordt de Sint Maartenskerk het gezicht van al die verschillende gezichten van Tiel. Hij wil de geschiedenis van de kerk betrekken in het nieuwe verhaal.

Voor de zomer ligt er een concreet plan. In overleg met De PGT zal in dit stadium alle communicatie over initiatieven via Van der Sangen verlopen, om zo te komen tot eenduidige planvorming.
Geert-Jan van der Sangen zal belanghebbenden gaan betrekken bij deze planvorming. Hij gaat daartoe in de komende periode met tal van mensen in gesprek om zijn eerste gedachten te toetsen en om hen medewerking te vragen, in de vorm van een daadwerkelijk commitment.
Wilt u zelf betrokken raken of wilt u een bijdrage leveren? Stuur dan een mail naar Geert-Jan van der Sangen op het volgende emailadres:


Op naar een gezonde toekomst!!
terug