mededeling mbt laatste uitloting certificaten mededeling mbt laatste uitloting certificaten

Vanuit het College van Kerkrentmeesters:
 
Op 27 juni j.l. heeft in de vergadering van het College van Kerkrentmeesters de laatste loting van de certificaten plaatsgevonden.

Of te wel de laatste uitstaande certificaten die niet eerder waren uitgeloot worden terugbetaald. Het gaat om de volgende nummers: 11, 21, 27, 31, 39, 41, 43, 59, 67, 75, 78, 100, 117, 157, 163, 169, 170 en 174.

De terugbetaling vindt plaats wanneer de certificaten worden ingeleverd op het kerkelijk bureau of bij de penningmeester van het college. Bij inlevering graag uw iban-nummer vermelden voor de terugbetaling.

Uiteraard kunt u overwegen om de waarde van uw certificaat om te zetten in een gift, welke mogelijk fiscaal aftrekbaar is. Ook dan ontvangen we graag uw certificaat retour.

Met een hartelijke groet,
Oriana Poldervaart

terug