Begroting 2018 Begroting 2018
Vanuit het college van Kerkrentmeesters:
In december 2017 is de begroting 2018 aan de orde geweest in de vergadering van de kerkenraad. Deze is daar voorlopig vastgesteld.
Uiteraard kunt u voor vragen en/of verdere toelichting terecht bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters. De begroting staat ook vermeld op de folder bij de Actie Kerkbalans 2018.
Om de begroting 2018 in te zien, klik hier.
terug