Begroting 2019 Begroting 2019
Vanuit het college van Kerkrentmeesters:
In de vergadering van februari 2019 is de begroting 2019 aan de orde geweest in de kerkenraad. Deze is daar voorlopig vastgesteld.
Uiteraard kunt u voor vragen en/of verdere toelichting terecht bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters.
Om de begroting 2019 in te zien, klik hier.
terug