Bijstand in het pastoraat door ds. Lammie Stel Bijstand in het pastoraat door ds. Lammie Stel
Met ingang van 1 februari heeft de kerkenraad ds. Lammie Stel bereid gevonden om aan de Protestantse Gemeente Tiel bijstand in het pastoraat te verlenen, voor minimaal 5 uur en maximaal 10 uur in de week, gedurende de tijd dat ds Mieke Bregman nog niet volledig haar werk heeft hervat.

De coördinatie van haar pastorale werkzaamheden valt onder verantwoording van ds Leen de Ronde.
Ds Stel zal dus zelf geen aanspreekpunt voor pastoraal contact zijn.
Tijdens de dienst van 4 februari zal zij in Drumpt aan de gemeente voorgesteld worden.

Namens de kerkenraad,  Leen de Ronde, scriba a.i.
terug