Collecteren zonder collectezak, het kan! Collecteren zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en onze eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig.
 
  • U maakt uw diaconale collectebijdrage over op rekening:
    NL92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen, Protestantse Gemeente Tiel.
    U zet het collectedoel erbij, 14-08-2022 Jaarproject Kerk in Actie; Op zoek naar veiligheid.
    Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt deze initiatieven.
  • U maakt uw collectebijdrage voor de kerkrentmeesters over op rekening: NL61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente Tiel.
    U zet het collectedoel erbij: 14-08-2022, Orgelfonds.
U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding collectes komende tijd. Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.
Hartelijke groet aan u allen,
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen
 
terug