College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Heb Huibers 06-21927238
Secretaris: Marjan Rietveld 0344-620987
Penningmeester:  Oriana Poldervaart 0344-630039


Vrijwillige bijdragen en actie Kerkbalans:  IBAN: NL 39 RABO 0373 73 00 71
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel

Algemeen: IBAN: NL 61 RABO 0373 73 00 63
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel
terug