Tielse kerken willen ‘Groene kerk’ zijn

Tielse kerken willen ‘Groene kerk’ zijn

Op de zondag tussen de Dag van de duurzaamheid (10 okt,) en Wereldvoedseldag (16 okt.) hebben de Tielse kerken – Katholiek en Protestants - een gezamenlijke Oogstdienst gehouden in  de St. Dominicuskerk, waarin pastor Ed v.d. Moosdijk en ds Leen de Ronde voorgingen.   Behalve dank-zegging voor het goede dat de aarde heeft voortgebracht, stond de dienst in het teken van bezinning op een duurzame levenswijze, die gericht is op ‘zijn’ in plaats van ‘hebben’, met  een Joodse loofhut   –  tussen 5 en 11 okt. was dit jaar het Loofhuttenfeest  - als symbolische uitdrukking hiervan.

Plaatselijke organisaties die duurzaamheid willen bevorderen, zoals de Wereldwinkel, Thedingsweert, de Franciscushof en Fruitstad Energie waren met een marktkraam ook in de kerk aanwezig om duurzame producten en ideeën aan de hand te doen.

Om ongeveer 12.15 uur heeft Silvia van IJzendoorn, voorzitster van de Locatieraad van de Tielse parochie het logo ‘Groene Kerk’ aan de buitenzijde van de kerk bij de ingangsdeur onthuld. Ook aan de Protestantse kerken van Tiel zal dit logo bevestigd worden.  Beide kerkgemeenschappen verplichten zich hiermede om zich blijvend voor vergroening en verduurzaming in te zetten.

De viering werd besloten door na de onthulling  met elkaar het glas, gevuld met locaal biologische appelsap (zgn. Bommelsap), te heffen: op de toekomst van onze kinderen…!

                 


          
 

terug