Stilte in de stad

Stilte in de stad

“Stilte in de Stad” biedt elke vrijdag (12.30-13.30u) en zaterdag (14.00-16.00u) in de Caeciliakapel voor iedereen  een “open huis” voor bezinning. Ook kunt u er een kaarsje aansteken. Zaterdags is er bovendien  om 15.00u een kort meditatief moment met muzikale omlijsting rond een thema. Dit wekelijks wisselende thema staat ook op een kaartje gedrukt dat meegenomen kan worden.

Wekelijks blijven er wat van deze kaarten over met mooie teksten die tot nadenken kunnen stemmen en/of als bemoedigend ervaren kunnen worden. Het leek ons een goed idee om deze kaarten ter beschikking te stellen in de grote zaal van de Drumptse Hof. U kunt ze daar zondags zien in een witte kaartenmolen. Vindt u er een tekst bij die u aanspreekt, voor uzelf of om bij voorbeeld weg te geven of te versturen, dan kunt u die kaart zo meenemen.

We hopen dat alle kaarten zo toch een zinvolle bestemming vinden.

terug