Succesvolle vluchtelingendienst

Succesvolle vluchtelingendienst
De interreligieuze gebedsdienst die zondag 25 september in de Sint Maartenskerk gehouden werd onder het motto "Een land om van te dromen", is in alle opzichten geslaagd. De kerk zat vol.
Bijna 400 mensen waren naar de Sint Maartenskerk gekomen om samen te bidden en te luisteren naar dominee Karin Spelt, pastor Ed van de Moosdijk en de Turkse imam Mehmet Salih Turanoglu.
Vluchtelingen vertelden over de erbarmelijke situatie in hun land en over hun eerste ervaringen in hun nieuwe woonland en hun toekomstdromen. Verschillende groepen luisterden de dienst op met karakteristieke religieuze gezangen uit hun land van herkomst. Vertederend was de bijdrage van een groep Turkse kinderen.
Van de Moosdijk sprak in zijn openingswoord van een hoopvolle bijeenkomst. "Het komt niet zo vaak voor dat mensen met zoveel verschillende achtergronden bij elkaar komen. Zij zijn gekomen om te laten zien dat er naast verschillen ook veel zaken zijn, die ons onderling verbinden. Zij willen zich inzetten voor een beter leven en een gezamenlijke toekomst." Van de Moosdijk ziet de bijeenkomst ook als een tegenkracht tegen het steeds verder uiteenvallen van onze samenleving. "Te veel mensen zijn overtuigd van hun eigen gelijk en staan niet open voor een ander geluid."
Dat andere geluid kwam duidelijk naar voren in de korte gesprekken die predikant Karin Spelt en van de Moosdijk met enkele vluchtelingen - die hun land moesten verlaten door oorlog en geweld - voerden. Zij gaven een inkijkje in de trieste omstandigheden die hen dwongen te vluchten en vertelden over hun dromen. Die dromen hadden niet alleen betrekking op henzelf, maar ook op het leveren van een bijdrage aan het land en de stad die hen zo gastvrij ontvangt. Inisar uit het iraakse Mosul hoopt snel Engelse les te kunnen geven. Mike Chiba uit Syrie is begonnen aan een HBO-opleiding. Abdoelah droomt van een veilig land waar vrede en veiligheid heersen. 'De vluchteling' kreeg zondag een gezicht. Bijzonder was de maaltijd waarmee de interreligieuze gebedsdienst werd afgesloten.
Voor een uitgebreid fotoverslag kunt u HIER terecht.
terug