Resultaten toezegging Kerkbalans 2016

Resultaten toezegging Kerkbalans 2016
Update: De voorlopige resultaten tot 6 februari wil het College van Kerkrentmeesters graag met u delen.
Er is tot op heden voor 2016 € 183.600 toegezegd. Er dienen nog ongeveer 140 enveloppen retour te komen.
In 2015 was er € 215.000 toegezegd aan Actie Kerkbalans waarvan € 206.000 binnen is gekomen.
In de loop van de komende weken zal het College van Kerkrentmeester u op de hoogte houden van de stand van zaken.
Mocht u nog retour enveloppen ontvangen, graag inleveren bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters of in de brievenbus van de Drumptse Hof.  
 
Alle lopers hartelijk dank voor jullie inzet. En alle gevers uiteraard hartelijk dank!

Het College van Kerkrentmeesters
terug