Toelichting gebouwenbesluit Toelichting gebouwenbesluit
11 mei 2016
Tijdens de gemeenteavond op 11 mei 2016 in de Drumptse Hof is een toelichting op het gebouwenbesluit verstrekt aan de aanwezige gemeenteleden. Hierin staan
  • de uitgangspunten (waarom moest er een besluit genomen worden)
  • de afwegingen (welke factoren speelden een rol)
  • het gebouwenbesluit, zoals deze is genomen door de kerkenraad
  • de publiciteit (een overzicht van tijdstippen en plekken waar het besluit is gepubliceerd richting gemeente)
Deze toelichting kunt u hier vinden.
terug