Gemeenteavond 10 oktober Gemeenteavond 10 oktober
Op 10 oktober hopen we elkaar te ontmoeten tijdens de gemeente avond in de Drumptse Hof, met als thema “Hart voor elkaar!”. Als kerkenraad willen we u dan ook kort op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen in onze Plaatselijke Regeling. Eerder spraken we al met elkaar over een belangrijke wijziging zoals de openbaarheid van de kerkenraadsvergaderingen. De laatste wijzigingen hebben betrekking op de werkwijze van de taakgroepen en de werkgroep Wadenoijen.
De conceptversie is nu gereed.
Klik hier voor de Plaatselijke Regeling en klik hier voor de bijlagen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, wilt u dan contact opnemen met:
Ds. Leen de Ronde | 06-28302624 |  ronde@solcon.nl  
Cornel Kirpestein    | 06-22237864  | c.kirpestein@upcmail.nl
Graag tot 10 oktober!”

Locatie: Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel
Tijdstip: 19:30 uur inloop; aanvang 20:00 uur
 
terug