Met Haast naar Haastrecht... Met Haast naar Haastrecht...
Ineens was er na een kerkdienst in Haastrecht een heel plezierig nagesprek. Ik was al eerder voorgegaan in deze gemeente en had de sfeer als heel plezierig ervaren. Zo’n gemeente waarvan je denkt: ‘Als die vacant wordt wil ik wel een poging wagen.‘  En toen, in november, raakten we aan de praat. De gemeente was inmiddels vacant, maar er was besloten eerst maar eens een periode in te lassen om een aantal zaken op orde te brengen. En op internet had men gezien dat ik . . .  Ineens blijken er dan tóch mogelijkheden te zijn om elders werkzaamheden te vinden. Velen werden er inmiddels moedeloos van. Ik werd al aangeduid als ‘de eerste predikant die met pensioen gaat’.  Maar moedeloosheid helpt je, persoonlijk of als gemeente, niet verder.
 
Het komende jaar zal ik voor het overgrote deel van mijn tijd in Haastrecht gaan werken.
Omdat onduidelijk is hoe het daarna zal gaan blijf ik verbonden aan Tiel. Wie weet ben ik in 2016 weer volop actief in deze gemeente. Wie weet ook niet. Zie dit alsjeblieft als een signaal dat alles niet zo muurvast ligt als het lijkt. Als zo’n ongevraagde ontmoeting zich voordoet, waarom zou dat dan niet vaker gebeuren? Waarom zouden alle pogingen van ons, predikanten in Tiel, om elders werkzaam te worden bij voorbaat mislukken?
 
In Tiel zal ik heel veel werk neer moeten leggen, maar ook een paar taken behouden. 20% werktijd is te weinig om ingeschakeld te blijven bij het pastorale werk. Ik beken zonder terughoudendheid dat in de afgelopen jaren met alle ingewikkeldheden rond het samengaan van onze gemeenten mijn pastorale activiteiten geringer zijn geworden, ook wel eens ten koste van gemeenteleden. Mijn excuses daarvoor. Het bleek na de fusie moeilijk voor mij om het ‘oude’ werkpatroon weer op te pakken. Maar ik ben niet de enige die behoefte heeft aan een ‘nieuwe duidelijkheid’. Hopelijk gaan de plannen van de taakgroep Pastoraat die duidelijkheid brengen. Voor mij zou 2015 een goede periode kunnen zijn om daarna weer fris en vrij als gemeentepredikant te kunnen functioneren.
 
Intussen probeer ik in Tiel activiteiten te ontplooien (met name in het kader van kerkdiensten, het College van Diakenen en de taakgroep Jeugd en Gezin) waarbij ik veel Tielenaren hoop te ontmoeten. Ook bovenplaatselijk zal ik in Gelderland actief blijven (maar voor een groot deel was dat altijd al vrijetijdsbesteding). Hoe alles op elkaar afgestemd kan worden moet nog blijken. Een vaste dag in de week voor Tiel zal een illusie zijn;  daarvoor zijn mijn taken te uiteenlopend, te afhankelijk ook van de beschikbaarheid van anderen. De toekomst zal het leren.
 
Graag eindig ik dit stuk met nieuwjaarswensen voor u / ons allemaal: Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
 
Ds Jaap Huttenga
terug