Hemelvaart 21 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020
Er staat een online dienst klaar via onderstaande linkjes. Deze is opgenomen in de Drumptse kerk.
Voorganger: Ds. Detlef Bohlken
Muziek: Wim Wassink en Dieuwertje Verzaal
Beeldopname: Leen Hofman en Jaap Baas

Voor de liturgie kunt u hier klikken en de Zondagsbrief van 17 en 21 mei openen, zodat u met een liedboek en eventueel een bijbel alles goed kunt volgen.

Collecteren zonder collectezak, het kan! 
De diaconale collectedoelen en onze eigen CvK hebben uw steun nog steeds hard nodig.
Daarom de volgende mogelijkheid:

•    U maakt uw diaconale collectebijdrage over op rekening: 
NL 92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen, Prot. Gemeente Tiel
o    U zet het collectedoel erbij, 21-05-2020, Inloophuis 
‘BINNEN ZONDER KLOPPEN` is het motto van het Inloophuis. Het geeft aan dat het Inloophuis een gastvrije plek wil zijn met een lage drempel. Kenmerkend voor het inloophuis is dat er mensen komen met allerlei achtergronden. Het inloophuis is opgezet vanuit de Tielse kerken die nog steeds zorgen dat het kan voortbestaan. 

•    U maakt uw collectebijdrage voor de kerkrentmeesters over op rekening:
NL 61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeester, Prot. Gemeente Tiel
o    U zet het collectedoel erbij, 21-05-2020, Eredienst


U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding ‘collectes komende tijd’. Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld. 

Hartelijke groet aan u allen,
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen

Klik HIER om deze dienst te beluisteren en HIER om de filmopname te bekijken.

Enkele voorgaande opgenomen kerkdiensten kunt u vinden in menu: Vieren / opgenomen kerkdiensten
terug