Het kerstevangelie Het kerstevangelie
Vanuit Lucas 2 : 1-20

 
1


 
Het gebeurde in deze dagen,
dat er van de Verenigde Naties
een bevel uitgevaardigd werd
om alle wereldbewoners te registreren.
2
 
Deze eerste registratie gebeurde
toen Assad nog aan de macht was in Syrië.
3
 
En allen gingen op reis om zich te registreren,
een ieder naar een eigen stad.
4 
Ook Youssef ging op weg
van Kurdistan, uit de stad Kobani,
naar het Westen, naar de stad van Flipje,
die Tiel genoemd wordt,
omdat hij daar nog verre familieleden had.
5

 
om zich daar te laten registreren, samen met Miryam
zijn vriendin, die zwanger was.
 
6
 
Het gebeurde, terwijl zij daar zijn,
dat haar dagen uitgerekend waren,
7 
en zij baarde haar eerstgeboren zoon,
wikkelde hem stevig in,
en legde hem neer in een winkelwagentje.
Omdat er voor hen geen plaats was bij Van der Valk.
 
8

 
Ook waren er hooligans in die omgeving,
ze hielden zich op bij de sportvelden
en waakten bij nacht en ontij over hun club.
9

 
En daar stond zowaar een blonde bode bij hen,
welbespraakt en vol in de schijnwerpers.
Zij waren bang, heel erg bang.
10


 
De ‘bode’ zei tot hen:
Wees nou niet zo bang,
want, weet je, ik breng jullie een mooie boodschap,
van vreugde, ja van grote vreugde.
11


 
En die geldt voor alle mensen.
Want in deze nacht is jullie kampioen geboren,
de Messias, Gods Gezalfde wordt hij genoemd,
hier in de stad van Flipje.
12

 
En dit zal voor jullie een teken zijn:
jullie zullen een ingebakerde baby vinden,
die gelegen is in een winkelwagentje.
13

 
En plotseling verscheen bij die bode
ook heel zijn aanhang,
en zij prezen God en riepen in koor:
14

 
Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde,
want mensen mogen o.k. zijn.
15

 
Het gebeurde,
toen de ‘bode en zijn aanhang’ van hen weggegaan waren,
dat de hooligans tot elkaar spraken:
laten wij dus op naar Tiel gaan,
om te zien
of het echt gebeurd is,
wat ons bekend gemaakt is.
16

 
En zij gingen met spoed
en inderdaad vonden ze Miryam en Youssef,
én het kind, dat lag in een winkelwagentje.
17

 
En toen ze het zagen,
vertelden zij,
wat er tot hen gesproken was over dit kind.
18 En allen die het hoorden,
verwonderden er zich over dat,
wat er door deze hooligans tot hen gezegd werd.
19

 
Miryam evenwel bewaarde al deze woorden,
en bleef die overwegen in haar hart.
 
20


 
Toen keerden de hooligans weer terug,
terwijl zij aan God lof en dank brachten
om alles wat zij gehoord en gezien hadden,
zoals het tot hen gezegd was.
   
Tiel, Leen de Ronde

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tiel wenst u gezegende feestdagen toe.
terug