Geen gemeente avond 10 juli

Geen gemeente avond 10 juli
Bericht vanuit de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Helaas zien we ons als kerkenraad genoodzaakt om de geplande gemeente avond van 10 juli te annuleren.

De opzet van deze gemeente avond was een gezamenlijk gesprek over de toekomst van onze gemeente, en dan met name gericht op de inzet van onze personele bezetting, de menskracht, nu twee van onze predikanten zijn vertrokken.

Ter voorbereiding op deze gemeente avond was er op 24 juni een gespreksbijeenkomst met de klankbordgroep. Een mooie avond waarbij mogelijkheden en wensen werden besproken en het duidelijk werd dat we toch wel heel graag aan de verdere opbouw van onze gemeente willen werken. Tegelijkertijd horen daar ook de kerkgebouwen en het financiële kader bij.

Het ontbreekt echter op dit moment nog aan een plan met begroting waarin behalve de menskracht ook de kerkgebouwen en eventuele investeringen worden meegenomen. Hoe graag we ook met elkaar het gesprek aan hadden willen gaan over de toekomst van onze gemeente, op dit moment lukt het nog niet. We zijn nog niet ver genoeg in het proces. Dat is een pijnlijke realiteit, en dat spijt ons bijzonder.

Als kerkenraad hebben we daarom afgelopen maandag besloten om de gemeente avond van 10 juli te annuleren en een moment te kiezen na de zomer. De komende periode wordt benut om een helder, integraler plan op te stellen zodat we straks daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan.

U hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Namens de kerkenraad,

Cornel Kirpestein
scriba PGT
terug