Jaarverslag diaconie 2016

Jaarverslag diaconie 2016
De diaconie heeft een veelheid aan activiteiten die u kunt vinden op deze website. Een verslag van alle activiteiten kunt u vinden in het jaarverslag.
Het goedgekeurde jaarverslag over het kalenderjaar 2016 kunt u hier bekijken.
terug