Kerkenraadsleden Kerkenraadsleden
Onze kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Ouderlingen
 • Marja Hagenaar
 • Leendert Halter
 • Cornel Kirpestein, scriba
 • Margriet Meun
 • Bart Schadee
 • Wim Wassink, voorzitter kerkenraad
Diakenen
 • Jelle van Beusichem, voorzitter diaconie
 • Christine Korbeeck
 • Anneke Petersen
 • Sandra Wagter, secretaris diaconie
 • Klaas van der Weerd
 • Nelleke van der Weerd
   
Ouderling - kerkrentmeesters
 • Kees van Burk
 • Heb Huibers, voorzitter kerkrentmeesters
 • Oriana Poldervaart, penningmeester kerkrentmeesters
Predikanten
 • Detlef Bohlken
 • Mieke Bregman
 • Karin Spelt
Ouderling met bijzondere opdracht
 • Aart van Drie, pastoraal werker verbonden aan het Vrijthof.
Kerkrentmeesters - niet tot de kerkenraad behorend
 • Herold Bosman
 • Marjan Rietveld
Diakonaal rentmeester
 • Jur van den Akker
terug