Mededeling kerkenraad Mededeling kerkenraad
HOUD DE LEVENDE HEER IN HET MIDDEN EN DE GEMEENTE BIJEEN..!
Met pijn in het hart heeft de kerkenraad uiteindelijk knopen moeten doorhakken. Daarom begrijpen we ook heel goed dat er gevoelens van protest zijn, maar je hoopt altijd dat die gevoelens weer wegebben, als we ons gaan richten op een gezamenlijke toekomst. Jammer dat het anders is gelopen en dat deze protestgevoelens nog versterkt zijn door  het organiseren  van een petitie om de kerk aan de Schaepmanstraat te behouden. Ook vinden we het jammer dat de initiatiefnemer(s) hierover tevoren geen contact hebben gezocht met ons en de pers (De Gelderlander) hierin betrokken hebben.
 
We wisten op voorhand dat het zogenaamde gebouwenbesluit niet op algemene instemming mocht rekenen. We hebben niet voor niets een moeizame weg gevolgd om tot dit besluit te komen. Het heeft menigeen slapeloze nachten gekost en dat een ambtsdrager en vrijwilligers om dit besluit zijn gestopt doet extra pijn. Maar welk besluit we ook zouden nemen, zonder verdriet  zou het niet zijn gegaan. Het verplaatsen van deze pijn van de één naar de ander is zeker geen oplossing. Daarom willen wij liever elkaar vasthouden in de naam van de Levende en meevoelen in elkaars verdriet en onmacht.
In de communicatie rond het gebouwenbesluit is de motivatie van onze besluiten onvoldoende overgekomen. Daarom willen we in de maand mei een aantal avonden beleggen om ons als kerkenraad te verantwoorden  over deze besluiten. Volgende week staan de data daarvoor op de Zondagsbrief.
 
Onze kerkenraadsbesluiten zijn niet uit de lucht komen vallen, maar tot stand gekomen na goed luisteren naar de gemeenteleden  en  de uitslag van de diverse ‘enquêtes’ die we hebben gehouden. Op grond daarvan hebben we gekozen voor :
-    In het centrum van de stad een plek behouden voor missionaire en diaconale activiteiten, waar     
     ook vernieuwende vieringen mogelijk zijn.
-    Een vaste plek waar wekelijks op ´gewone zondagen´ gevierd kan worden, die goed bereikbaar is    
     met gevarieerde ontmoetingsruimten voor de zondag én doordeweekse activiteiten.
-    Financiële gezondmaking van de Protestantse Gemeente Tiel.                                                                         
 Daarom hebben we besloten tot de verkoop  van onroerend goed, willen we de St. Maartenskerk graag onderbrengen in een eigendomsstichting en proberen we  de kerk aan de Schaepmanstraat aan een ander kerkgenootschap te verkopen.
 
Onze organisten en ook anderen hebben hun zorg uitgesproken of de Drumptse kerk wel voldoende kwaliteit  heeft voor kerkmuziek op niveau. Daarom hebben wij aan ons  besluit het amendement toegevoegd, dat de kerkenraad met hen in overleg gaat om ´kerkmuziek in de breedste zin zo goed mogelijk te borgen´.  Dit overleg is nog gaande, maar we hopen van harte dat we daar samen uit komen.
Als mensen menen dat hun argumenten geen kans hebben gekregen, dan ligt de mogelijkheid om revisie van het besluit te vragen bij de kerkenraad voor hen open.  Maar - hoe begrijpelijk ook als een besluit je zo pijnlijk raakt -, petitiemails rond laten gaan en persaandacht organiseren vinden wij niet de weg om samen uit de impasse te komen. Er is een betere weg.
 
              ´Geliefden, laten we elkaar liefhebben, want  de liefde is uit God…´  ( I Joh. 4:7)
 
Het moderamen van de kerkenraad Protestantse Gemeente Tiel.
terug