Werkzaamheden regiegroep Werkzaamheden regiegroep

De regiegroep voert de besluiten van de kerkenraad uit ten aanzien van het "vernieuwingsproces".
Nieuws vanuit de regiegroep en de werkgroepen vindt u steeds terug onder de naam: Meander
 

 
Leden van de regiegroep Leden van de regiegroep

De regiegroep bestaat uit de volgende leden:

 • Bart Schadee
 • Cornel Kirpestein
 • Detlef Bohlken
 • Jannie van der Garde
 • Leen de Ronde
 • Oriana Poldervaart
 • Peter van 't Wout
 • Wim Wassink
Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken via het volgende mailadres:

 
De Meander De Meander

De samenleving verandert, wij veranderen, onze vertrouwde kerk verandert. Voor de één kan het niet snel genoeg gaan terwijl de ander het gevoel heeft alles kwijt te raken. Met elkaar zijn we onderweg naar een nieuwe vorm, onze oude vorm kan niet meer voldoen.

lees meer »
 
Toelichting gebouwenbesluit Toelichting gebouwenbesluit

11 mei 2016
Tijdens de gemeenteavond op 11 mei 2016 in de Drumptse Hof is een toelichting op het gebouwenbesluit verstrekt aan de aanwezige gemeenteleden. Hierin staan

 • de uitgangspunten (waarom moest er een besluit genomen worden)
 • de afwegingen (welke factoren speelden een rol)
 • het gebouwenbesluit, zoals deze is genomen door de kerkenraad
 • de publiciteit (een overzicht van tijdstippen en plekken waar het besluit is gepubliceerd richting gemeente)
Deze toelichting kunt u hier vinden.

 
Evaluatie Gemeenteavond Evaluatie Gemeenteavond

11 mei 2016
De gemeente-avond van afgelopen donderdag 11 mei was drukbezocht. Er zijn vragen gesteld, en er is gevoel gedeeld. Om te horen hoe de aanwezigen deze gespreksavond hebben ervaren zijn er evaluatieformulieren uitgedeeld. Voor diegenen die geen formulier hebben ingevuld of meegenomen, maar achteraf toch nog een formulier willen invullen: hier vind u het evaluatieformulier. U kunt het formulier downloaden, invullen en mailen naar .
Uitgeprinte formulieren kunt u aanstaande zondag 15 mei ook in de Maartenskerk in de doos bij de uitgang deponeren.
 
Een avond lijkt te kort om recht te doen aan alles wat er leeft. De vele reacties van gemeenteleden voor- en tijdens deze avond zullen in een ingelaste vergadering van de regiegroep  worden geëvalueerd en ingebracht op de komende kerkenraadsvergadering van 6 juni.
Zodra bekend is wat vervolgstappen zijn wordt u geïnformeerd.

 
Uitnodiging gemeenteavond Uitnodiging gemeenteavond

27 april 2016
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor deze gemeenteavond in de Drumptse Hof, welkom vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Er zijn gemeenteleden die moeite hebben met de besluiten die we als kerkenraad hebben genomen of die vragen hebben over de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Er zijn ook gemeenteleden die juist nu graag verder willen bouwen aan onze kerkelijke gemeenschap. Het liefst willen we geen mens verliezen! Dat betekent dat we met iedereen in gesprek willen blijven. We willen niets liever dan als kerkenraad samen met u uit deze impasse komen, omdat we ons geen uitstel kunnen veroorloven.

lees meer »
 
Verslag gemeenteavond Verslag gemeenteavond

29 februari 2016
Ongeveer 100 mensen zijn bijeen in de Drumptse Hof.
Wim Wassink, voorzitter van de kerkenraad, heet allen hartelijk welkom. Hij memoreert dat we midden in de veertigdagentijd zijn, een tijd van inkeer.
Hij leest uit Hebreeën 7 : 20 - 28 en hij roept de gemeenteleden op om de tegenstellingen te overspannen en invoelend naar elkaar te zijn. De kerkenraad wil heel graag tot een dialoog komen en samen bouwen aan de toekomst van onze gemeente. We staan ook samen stil bij het overlijden van Tinie Beyen, partner van ds. Mieke Bregman.

lees meer »
 
Impressie gemeentegesprek Impressie gemeentegesprek

6/13 mei 2015
De kerkenraad heeft met de leden gesproken over het besluit van 25 maart 2015. Deze avonden op 6 en 13 mei jl., bedoeld om de besluiten toe te lichten en verantwoording af te leggen, werden goed bezocht. Omdat er nogal wat weerstand is, met daarbij ook veel emoties, was er volop ruimte voor de gevoelens van boosheid, verlies en verdriet.

lees meer »
 
Antwoord kerkenraad Antwoord kerkenraad

21 april 2015
Antwoord van de kerkenraad op de verzoeken tot herziening van het kerkenraadsbesluit van 25 maart 2015.

Geachte leden van onze Protestantse Gemeente Tiel, We hebben als kerkenraad verschillende verzoeken ontvangen om te komen tot herziening (revisieverzoek) van het besluit over de (kerk)gebouwen van onze gemeente.

lees meer »
 
Mededeling kerkenraad Mededeling kerkenraad

april 2015
HOUD DE LEVENDE HEER IN HET MIDDEN EN DE GEMEENTE BIJEEN..!
Met pijn in het hart heeft de kerkenraad uiteindelijk knopen moeten doorhakken. Daarom begrijpen we ook heel goed dat er gevoelens van protest zijn, maar je hoopt altijd dat die gevoelens weer wegebben, als we ons gaan richten op een gezamenlijke toekomst.

lees meer »
 
Kerkenraadsbesluit over de gebouwen Kerkenraadsbesluit over de gebouwen

25 maart 2015 (+ amendement 20 april 2015)
In de kerkenraadsvergadering van 25 maart 2015 heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tiel een besluit genomen over onze gebouwen. Dit besluit kunt u lezen in dit document.

 
Kerkenraadsbesluit over de gebouwen Kerkenraadsbesluit over de gebouwen

9 maart 2015
De afgelopen maanden hebben we als kerkenraad en als gemeente intensief gesproken over de toekomst van onze Protestantse Gemeente Tiel.
Dit heeft geleid tot het volgende gewenste profiel van onze gemeente:
“We willen een inspirerende, diaconale, en missionaire gemeente zijn, die zondagsmorgens het liefst in een goed gevulde kerk samenkomt, waarbij in/bij die kerk ook alle ruimte dient te zijn voor bijeenkomsten door de week. En dat alles in een ook financieel zo gunstig mogelijke situatie.”
 
Het is dit, samen met u als gemeenteleden vastgestelde, profiel dat de kerkenraad als uitgangspunt heeft gekozen voor de besluiten over de toekomst van onze gebouwen.

lees meer »