Impressie gemeentegesprek Impressie gemeentegesprek

6/13 mei 2015
De kerkenraad heeft met de leden gesproken over het besluit van 25 maart 2015. Deze avonden op 6 en 13 mei jl., bedoeld om de besluiten toe te lichten en verantwoording af te leggen, werden goed bezocht. Omdat er nogal wat weerstand is, met daarbij ook veel emoties, was er volop ruimte voor de gevoelens van boosheid, verlies en verdriet. Insprekers kregen de gelegenheid om hun visie te geven op het besluit en alles wat daarmee samenhangt.
 
Verdriet en pijn
De kerkenraad betreurt dat het in de communicatie over de besluitvorming soms fout is gegaan. Zij heeft hiervoor haar excuses aangeboden. Er is veel  verzet bij de tegenstanders. De manier waarop hier soms uiting aan werd gegeven, was echter ook voor kerkenraadsleden vaak erg pijnlijk. Het gebruik van internet en de media was hierbij niet altijd even positief. De kerkenraad wil evenwel graag het vertrouwen herstellen en op zoek gaan naar de verbinding met elkaar.
 
Noodzaak om iets te doen
Het uitgangspunt voor de kerkenraad is het jaarlijks tekort op onze begroting: als we niets doen zijn we over een paar jaar failliet. Daarbij zijn we, het is niet anders, een vergrijzende, krimpende kerk. Dat is een landelijk probleem en dus ook in Tiel, de inkomsten lopen onherroepelijk terug. Want we hebben teveel predikanten en teveel kerkgebouwen. Dan moet je kiezen en dat heeft de kerkenraad gedaan.
 
Onze gemeenschappelijke basis
Ons gemeente-zijn is gebaseerd op: Mystiek (gemeenschap met God en zijn Woord), Koinonia (gemeenschap met elkaar) en Diakonia (dienstbaarheid). Mede daarom heeft de kerkenraad gekozen voor:
 
De Drumptse kerk met als trefwoorden:

  • Dé thuisplek voor de “gewone vieringen” en bijeenkomsten in de Drumptse Hof.
  • De Drumptse Hof en de buitenruimte voor jeugdwerk, zoals een traditionele viering in de kerk en tegelijk een alternatieve in de Hof.
  • De Drumptse Hof als gezamenlijke ontmoetingsplek (Koinonia, Mystiek, en mogelijkheden om Diakonia te ontwikkelen).
  • Kerkzaal en bijgebouwen beter inrichten als kerkelijk centrum voor ontmoeting. 
De Caeciliakapel met als trefwoorden:
  • Kleinschalige, maar zichtbare plek in de stad om te vieren (Mystiek en Koinonia).
  • Verstilling/aandacht voor muziek, verbinding met Agnietenhof.
  • Verbinding met Ceciliënhof als mogelijk diaconaal centrum (Diakonia).
  • Vorming en Toerusting op de grens tussen kerk en samenleving. 
De St Maartenskerk met als trefwoorden:
  • Vieringen op hoogfeesten/vieringen waarbij kerkmuziek centraal staat/vieringen die een groot gebouw noodzakelijk maken.
  • Missionair gebruik van de kerk voor vieringen/bijeenkomsten met ‘event karakter’, voorbeeld ‘nacht van het licht’, Sint Maarten, Oecumenische Dienst, Kerstnachtdienst, Startzondag, etc. (Mystiek, Koinonia). 
Hoe nu verder
Niet iedereen kan zich vinden in de keuzes van de kerkenraad, maar de meeste mensen willen graag vooruit kijken. Met name de jongeren hebben behoefte aan voortgang in het proces: zij verlangen naar een nieuw enthousiasme. Voorlopig gaat er nog geen kerk dicht, de komende (vier) maanden zijn de wekelijkse vieringen in de St Maarten, daarna twee maanden Schaepmanstraat en de laatste twee maanden van het jaar in Drumpt. Daarnaast gaan de tweewekelijkse vieringen in de Caeciliakapel en de kerk van Wadenoijen ook gewoon door.
 
Watze Elgersma

terug