Middagkring Open Deur Middagkring Open Deur
We bespreken het thema van de Open Deur van de betreffende maand. Onder leiding van ds. Mieke Bregman.
Opgave graag via .

Meer informatie en de actuele datum zijn te vinden in onze activiteiten agenda.
terug