Nieuwe pagina van de regiegroep Nieuwe pagina van de regiegroep
De samenleving verandert, wij veranderen, onze vertrouwde kerk verandert. Voor de één kan het niet snel genoeg gaan terwijl de ander het gevoel heeft alles kwijt te raken. Met elkaar zijn we onderweg naar een nieuwe vorm, onze oude vorm kan niet meer voldoen.
Deze rivier toont ons zo’n ingrijpende verandering. Stromen die samenkomen, maar aanvankelijk nog helemaal niet samen kunnen gaan; in de verte, na een scherpe bocht, daar zien we dat de stromen zich mengen. En dan toch weer even een tweedeling door een stuk rots, om daarna als één rivier verder te gaan. De rivier, als de stroom van het leven, als het levende water.
De meanderende rivier, als beeld van onze geloofsgemeente. Soms zo weerbarstig, maar aan de horizon de belofte: met elkaar. We zien hem nu nog niet zo duidelijk, maar we mogen vertrouwen!  

Met elkaar
Onder deze naam, De Meander, willen we u als gemeenteleden informeren over de uitvoering van de genomen besluiten; op de website, de zondagsbrief en in Samen Kerk. Graag horen we uw reacties, op- en aanmerkingen of suggesties via
U kunt alle informatie van de regiegroep vinden op de pagina "regiegroep - Meander" (onder menu "Besturen").

De kerkenraad
 
terug