do 20 november 2014

Overdag kring Open Deur

Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel
Tijdstip: 
 14:30u

We bespreken het thema van de Open Deur van de betreffende maand. Onder leiding van ds. Mieke Bregman.
Opgave graag via .

terug