Oproep aan alle gemeenteleden van de PGTiel

Oproep aan alle gemeenteleden van de PGTiel
Oktober 2016
Oproep aan alle gemeenteleden van de PGTiel.
De kerkenraad heeft op korte termijn uitbreiding nodig.
We zijn op zoek naar een scriba, een voorzitter van het college van kerkrentmeesters, een voorzitter van het college van diakenen. Ook de taakgroep eredienst wil graag uitbreiding.
Wilt u om u heen kijken en namen doorgeven aan ds. Leen de Ronde, tel.0344 63 40 90 of Wim Wassink tel. 06 5345 7004.
terug