Stille week 2017 Stille week 2017
Palmpasen is ook de ingang tot de Goede Week, ter voorbereiding op het kerngebeuren en de grondervaring van het christelijk geloof: Passie en Pasen. Daarom vindt naar goede Tielse traditie ook dit jaar op deze zondagmiddag van Palmpasen het jaarlijkse passieconcert plaats. Vanaf maandag 10 april is er ’s avonds, gedurende de Goede Week dagelijks een moment van samenkomen in de Caeciliakapel, aanvang 19.30 uur. Voor de eerste drie dagen – tot en met woensdag dus – zijn deze ‘passievieringen’ oecumenisch voorbereid, met zowel een katholieke als protestantse inbreng.

Als verbindend thema is het motto gekozen: Verzoening tot verandering… Het lijden, sterven en opstaan van Jezus heeft in de christelijke traditie altijd te maken met de verkondiging van schuldvergeving en verzoening. Het kruis legt een nieuwe verbindingen met God en tussen mensen onder elkaar, die daardoor niet dezelfde blijven. In de eerste brief van Johannes wordt dit indringend uitgewerkt. Hoe de liefde vanuit God begonnen is en vanuit Christus heel de werkelijkheid verandert. We lezen elke dag een gedeelte uit deze brief. Iemand die zich ook zeer intens met het geloofsgeheim van Passie en Pasen heeft bezig gehouden is de Franse  expressionistische kunstenaar Georges Rouault (1871 -1958). Telkens opnieuw heeft hij uitdrukking gegeven aan ‘het heilig gelaat’, evenals de verbindende kracht van het kruis, zoals ook dit kunstwerk uit 1920 toont.  Ook de verbeeldingen van Georges Rouault ondersteunen onze meditatie op weg naar Passie en Pasen. 
Ds. Leen de Ronde
 
Klik hier voor het programma van de Stille Week.

COLLECTE STILLE WEEK
In Syrië kloppen veel ontheemden voor hulp aan bij lokale kerken. Kerk in Actie ondersteunt hen via de plaatselijke Syrisch-Orthodoxe kerken. De kerken zijn de tweede grootste hulpverlener in Syrië. U kunt Kerk in Actie ondersteunen door gul te geven aan de collecte tijdens de vespers in de Stille, de Goede Week.
Ed van de Moosdijk

 
terug